Pretraživanje kataloga
Poštovani korisnici, predstavljamo Vam novi katalog Knjižnice FOI koji ima niz noviteta poput načina prikaza novonabavljene graše, prikaza trenutne raspoloživosti graše bez otvaranja zapisa, novi izgled korisničkog računa. Svaki segment kataloga prilagošen je mobilnim aplikacijama, a tu je i dark mode, odnosno tamni način rada. Za razliku od svijetle funkcije, tamna ęe katalog “obojiti” u crno i pridonijeti manjem optereęenju vida. Korisnicima sa slabijim vidom i onima koji su osjetljivi na jarko svjetlo omoguęiti ęe bolju vidljivost sadržaja kataloga, pogotovo u noęnim satima. Osim toga tamni način štedi energiju i produžava vijek baterije mobitela. Boja pozadine bira se u gornjem desnom kutu.
Svaki član Knjižnice može se pomoęu AAI@EduHr identiteta logirati na svoj korisničkii račun i pratiti svoja zaduženja, ranije čitano, rezervirati ili produžiti rok posudbe. Ako je korisnik član drugih knjižnica u sustavu MetelWin tada na jednom mjestu može pratiti svoja zaduženja u svim knjižnicama. Pomoę kod prijave: tel. 042 390 878, e-mail knjiga@foi.unizg.hr.