Banner
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Knjižnica

Pretraživanje kataloga

Poštovani korisnici, predstavljamo Vam novi katalog Knjižnice FOI koji ima niz noviteta poput načina prikaza novonabavljene građe, prikaza trenutne raspoloživosti građe bez otvaranja zapisa, novi izgled korisničkog računa. Svaki segment kataloga prilagođen je mobilnim aplikacijama, a tu je i dark mode, odnosno tamni način rada. Za razliku od svijetle funkcije, tamna će katalog “obojiti” u crno i pridonijeti manjem opterećenju vida. Korisnicima sa slabijim vidom i onima koji su osjetljivi na jarko svjetlo omogućiti će bolju vidljivost sadržaja kataloga, pogotovo u noćnim satima. Osim toga tamni način štedi energiju i produžava vijek baterije mobitela. Boja pozadine bira se u gornjem desnom kutu.
Svaki član Knjižnice može se pomoću AAI@EduHr identiteta logirati na svoj korisničkii račun i pratiti svoja zaduženja, ranije čitano, rezervirati ili produžiti rok posudbe. Ako je korisnik član drugih knjižnica u sustavu MetelWin tada na jednom mjestu može pratiti svoja zaduženja u svim knjižnicama. Pomoć kod prijave: tel. 042 390 878, e-mail knjiga@foi.unizg.hr.