Banner
NP PLITVICE

Statistika
Naslova:
21 989
Svezaka:
24 229
Predmetnica:
9 136
Članova:
1 926
Posudbi:
63 538
Ažurirano:
26.11.2021. - 13:12:38
Serijske publikacije
Serijskih naslova:
27