Banner
Point d.o.o.

Život i djelo Antuna Vramca : Prilog proučavanju starije hrvatske književnosti i povijesne dijalektologije

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
Naslov
Život i djelo Antuna Vramca : Prilog proučavanju starije hrvatske književnosti i povijesne dijalektologije / Alojz Jembrih. -
Impressum
Čakovec : ˝Zrinski˝, 1981. -
Materijalni opis
297 str. : ilustr. ; 24 cm. -
Jezik
Hrvatski
Napomena
Kazalo.

Predgovor
Ova knjiga je dopunjena i prerađena njemačka verzija disertacije ANTUN VRAMEC IN SEINER ZEIT — Antun Vramec u svom vremenu (Wien 1977, rukopis).
Riječ je, dakle, o Antunu Vramcu, hrvatskokajkavskom piscu 2. polovine 16: stoljeća, koji po mnogočemu pripada varaždinskom književnom krugu.
Osnovno polazište pri radu na knjizi jest Vramčev autograf iz godine 1559. upisan u jednoj inkunabuli što se još danas nalazi u knjižnici dominikanaca u Beču, a na koji me je godine 1973. upozorio prof. dr Josip Hamm dok sam još bio njegov student slavistike na Bečkom sveučilištu.
Ponukan sadržajem autografa — na osnovi kojeg su nastala poglavlja od I. do VIII. — dao sam se na istraživanje Vramčeva života, o kojem Vjekoslav Klaić u svojoj uvodnoj raspravi novom izdanju Vramčeve Kronike (1908) ne donosi nikakvih podataka, jer »Gdje je Antun Vramec mladost svoju proveo i koje je škole izučio nijesam (...) mogao dosad otkriti.« (V. Klaić, n. dj.).
Stoga je upravo autograf dragocjen podatak za pojašnjenje Vramčeve mladosti i školovanja prije dolaska u Rim (1565), jer dosad se samo znalo da prva vijest o V r am c u potječe iz 1565, kad je on boravio u Rimu gdje je, prema dokumentu od 2. srpnja, izabran za kapelana Zavoda svetoga Jeronima.
Međutim, autograf nam otkriva njegovo školovanje na Bečkom sveučilištu već godine 1558, njegovo ormoško porijeklo (Ormož, istočna Štajerska) otkrivaju nam sveučilišne matice (njegova imatrikulacija), osim toga u autografu nalazimo podatak koji govori o Vramčevoj odgojiteljskoj djelatnosti na istom Sveučilištu.
U okviru posljednje sveučilišne reforme cara Ferdinanda I. (1554. Reformatio nova) prikazan je sustav studija na pojedinim fakultetima za vrijeme Vramčeva boravka u Beču.
Također je prikazan njegov odnos prema protestantizmu s osvrtom na Postilu (Varaždin 1586) i njezine izvore.
U novom svjetlu prikazana je i Kronika (Ljubljana 1578) kao prvo povijesno djelo na hrvatskom jeziku kajkavske osnovice.
Prikazana je također i inkunabula s autografom.
.........

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
S1151
U čitaonici!
929 JEMBRI živ
Varaždin
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306