Banner
Point d.o.o.

Statistički atlas o pomoru dojenčadi, sa posebnim obzirom na grad Zagreb

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Statistički atlas o pomoru dojenčadi, sa posebnim obzirom na grad Zagreb / Fedor Mikić. -
Impressum
Beograd : Medicinska knjiga, 1948. -
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici Opće bolnice Varaždin.

PREDGOVOR

Prilikom ispitivanja pomora dojenčadi kroz dugi niz godina, došao sam do uvjerenja, da se uspješna i brza pomoć našim najmlađima i najmilijima ne nalazi izvan našeg dohvata. Radi toga sam nastojao, da se rezultati monografije o »Pomoru dojenčadi u Zagrebu«, koju sam izradio s pokojnim Ž.Švarcom, prikažu i grafički.
Dok stručna i lajička publika kod nas nerado čita redove brojaka, a kamoli da o njima razmišlja, dotle je mnogo pristupačnija grafičkom prikazu.
To je vjerojatno tako i drugdje u svijetu. Takav stav je razumljiv, ako se uzme u obzir, da nas može već jedan pogled na ispravno sastavljen graf orijentirati o sadržaju dugačke kolone brojeva.
Prema tome je graf za široku publiku racionalnija metoda prikazivanja izvjesnih događaja, nego kolone brojeva.
I za pedagoške i socijalno-pedagoške svrhe dobro promišljeni grafički prikazi imaju veliku prednost pred
ostalim načinima prikazivanja.

U doba, kad se politički rad nastoji voditi po naučnim principima i kad se nastoje primijeniti rezultati nauke, smatram, da će ovaj rad dobro doći mnogim teoretičarima i praktičarima na području socijalne pedijatrije.
Propaganda, koja će htjeti rezultate, navedene u ovom Atlasu, upotrebiti za organizaciju aktivnosti širokih masa, moći će se u obilnoj mjeri njima služiti.
...

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X533
U čitaonici!
31 MIKIČ sta
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306