Banner
Point d.o.o.

Povezanost kefalometrijskih promjena i kvalitete života ovisne o oralnom zdravlju nakon pet godina nošenja totalnih zubnih proteza : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Povezanost kefalometrijskih promjena i kvalitete života ovisne o oralnom zdravlju nakon pet godina nošenja totalnih zubnih proteza : doktorska disertacija / Antonija Palac ; [mentor Ivan Kovačić]. -
Impressum
Split : A. Palac, 2013. -
Materijalni opis
67 listova : ilustr. ; 30 cm + 1 optički disk.
Uputnica
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 58-66. - Summary.

Sažetak
Cilj:
Cilj istraživanja je bio ispitati promjene u kefalometrijskim odnosima potpuno bezubih pacijenata nakon pet godina nošenja totalnih zubnih proteza, te ispitati postoji li poveznost između promjena u kefalometrijskim odnosima i kvalitete života ovisne o oralnom zdravlju pacijenata.

Materijali i metode:
Nove totalne zubne proteze u obje čeljusti su bile izrađene za 30 sudionika ovog istraživanja.
Svim ispitanicima su napravljena dva lateralna kefalograma sa potpunim zubnim protezama u položaju maksimalne interkuspidacije (centrične relacije): prvi neposredno nakon predaje totalnih zubnih proteza pacijentu, a drugi nakon pet godina nošenja totalnih zubnih proteza.
Svi ispitanici su ispunili OHIP-CRO14 upitnik nakon pet godina nošenja totalnih zubnih proteza.

Rezultati:
Istraživanje je pokazalo da je nakon pet godina nošenja totalnih zubnih proteza došlo do značajnih promjena u većini kefalometrijskih mjerenja, te do smanjenja visine donje trećine lica i do pomaka mandibule prema naprijed i gore.
Također, značajne promjene u odnosu okluzalne ravnine i referentnih kefalometrijskih ravnina (kutevi okluzalna ravnina / SN, okluzalna ravnina / FH, te u kutu okluzalna ravnina / ANS-PNS) su pronađene.

Rezultati pokazuju i značajnu korelaciju između zbroja bodova OHIP-CRO14 upitnika i pet kefalometrijskih varijabli (kuta ANS-Xi / Xi-Pm, kuta FH / N-Pog, kuta SN / Go-Gn, kuta Go-Gn / ANS-PNS i kuta okluzalna ravnina / FH).

Zaključak:
Promjene u kefalometrijskim odnosima potpuno bezubih pacijenata tijekom petogodišnjeg razdoblja nošenja totalnih zubnih proteza, odnosno promjenjeni međučeljusni odnosi i promjene u estetici lica pacijenta su povezani sa kvalitetom života ovisnom o oralnom zdravlju.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X1241
U čitaonici!
D 2013 PAL
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306