Banner
Point d.o.o.

Procjena kvalitete zdravstvene skrbi nakon primarne artroplastike kuka : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Procjena kvalitete zdravstvene skrbi nakon primarne artroplastike kuka : doktorska disertacija / Ivan Bagarić ; [voditelj rada Reuben Eldar]. -
Impressum
Split : I. Bagarić, 2014. -
Materijalni opis
227 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optički disk. -
Uputnica
Jezik
Hrvatski
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: str. 195-223. - Summary: Healthcare quality assesment after primary hip arthroplasty.

SAŽETAK

Uvod: Primarna artroplastika kuka jedna je od najčešće izvođenih kirurških metoda liječenja zbog sve većeg broja starijih ljudi u općoj populaciji i s tim povezanim oboljenjima kuka.
S javnozdravstvenog stajališta, primarna artroplastika kuka je vrlo učinkovita operacija kojom se postiže bezbolna mobilnost pacijenta, ali je povezana i s neželjenim, po život opasnim komplikacijama.
Stoga je nužno trajno pratiti ishode primarne artroplastike kuka i istraživati njihovu povezanost s pacijentovim socioekonomskim i medicinskim osobitostima te elementima ustroja i izvedbe skrbi, što je, svako za sebe, otvoreno pitanje za daljnja istraživanja.
Stoga su postavljene hipoteze prema kojima ishodi zdravstvene sastavnice kvalitete života primarne artroplastike kuka, mjereni bolom i pokretljivošću te općim stanjem zdravlja, 12 mjeseci nakon operacije, ovise o pokazateljima kvalitete skrbi, u što spadaju vrsta ugrađene endoproteze te perioperativne komplikacije.

Ispitanici i metode: Provedeno je prospektivno istraživanje 178 sljedbenih pacijenata kojima je zbog osteoartritisa i drugih netraumatskih oboljenja kuka na Odjelu ortopedije Kliničke bolnice Split urađena primarna artroplastika kuka.
Istraživanje je fokusirano na ishode primarne artroplastike kuka 12 mjeseci nakon operacije mjerene s dva upitnika: jednim općim, kojim je mjereno ukupno zdravlje (EQ-5D), i drugim, za kuk specifičnim, koji je osim
socioekonomskih i drugih osobitosti pacijenata obrađivao i elemente kvalitete skrbi.
Istraženi su i uspoređeni ishodi po prijemu i 12 mjeseci nakon operacije, te unutar dvije skupine pacijenata s obzirom na vrstu ugrađene im endoproteze.

Rezultati: Dobivena je statistički značajna razlika svih parametara funkcionalnog stanja, boli i ukupnog zdravlja 12 mjeseci nakon operacije, kod svih pacijenata neovisno od vrste ugrađene endoproteze.
Također, u istom vremenskom periodu nađena je statistički značajna razlika u postignutim funkcijama i dvije dimenzije ukupnog zdravlja (EQ-5D) kod skupine pacijenata kojima je ugrađena bescementna endoproteza.
...

Osobe
Autor teksta
Mentor
Inv.br.
Info
Signatura
X1589
U čitaonici!
D 2014 BAG
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306