Banner
Point d.o.o.

Neurološki pregled djeteta

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
3242
Naslov
Neurološki pregled djeteta / V. [Vesna] Čupić, A. M. [Ana-Marija] Mikloušić. -
Impressum
Zagreb : Tehnička knjiga, 1981. : Subotica : (Birografika). -
Materijalni opis
134 str., [1] presavijen list : ilustr. ; 24 cm. -

PREDGOVOR

Problemi neurologije razvojne dobi već su nekoliko desetljeća u centru pažnje
liječnika u medicinski razvijenim zemljama.
Prije su neurološke bolesti dječje dobi bile pretežno područje deskripcije, klasifikacije i opservacije.
Nova dostignuća i kontinuirani dalji napori na području filogenezc i ontogeneze živčanog sustava, nove spoznaje na području biokemije nervnog sustava, genetska i druga istraživanja su omogućila bolje razumijevanje dinamike rano stečenih, genetski ili biokemijski determiniranih neuroloških bolesti u dječjoj dobi, a time stimulirala njihovu aplikaciju u kliničkoj praksi radi rane dijagnostike, adekvatne terapije i edukacije ugrožene ili hendikepirane djece, ili pak primjene odgovarajućih preventivnih mjera.
U skladu s ovim tendencijama i u našoj se zemlji posljednjih desetljeća počinje obraćati sustavna pažnja ovim problemima, osnivaju se odjeli ili ustanove koje se njima bave, a sve veći broj medicinskih i drugih stručnjaka počinje se baviti
medicinskim, pedagoškim i socijalnim problemima ove populacije.
„Neurološki pregled djeteta“ predstavlja pionirski pothvat u našoj sredini.
To je prvi cjeloviti tekst koji se bavi pregledom dojenčeta i malog djeteta, koji se toliko razlikuje od uobičajenog neurološkog pregleda odraslih osoba.
Danas znademo da je ispravna edukacija i usmjeravanje motorički, senzorički ili psihički hendikepiranog djeteta uspješno moguća samo u vrlo ranoj dobi.
Stoga je i rana dijagnoza ovih stanja ključni problem, pa je potrebno prvenstveno. kliničkim metodama postaviti sumnju, potvrditi ili otkloniti dijagnozu postojećeg hendikepa.
Autorice rade niz godina na poblemima ranog otkrivanja i liječenja motorički i psihički hendikepirane djece, u njihovoj edukaciji idaljem praćenju sudbine ove populacije.
Ovaj tekst je rezultat solidnog eklektičkog izbora relevantne svjetske literature, baziran na vlastitom iskustvu i provjeren u osobnoj praksi.
Knjiga je namijenjena pedijatrima, neurolozima, te svim liječnicima i ostalim sudionicima koji dolaze u kontakt s dječjom pOpulacijom u kojoj treba u što je moguće ranijoj fazi postaviti odgovarajuću dijagnozu, a to znači često i prognozu kao i odgovarajući program liječenja i edukacije.
Stoga mi čini veliko zadovoljstvo da zaželim knjizi dobar prijem kod onih kojima je namijenjena radi podizanja naše medicinske kulture i za sreću naše djece i njihovih roditelja.

U Zagrebu, siječnja 1981. god.

Prof. dr Boško Barac

Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Odjel
S1487
U čitaonici!
616.8 ČUPIĆ neu
JASMINKA
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306