Vode i ribe Jugoslavije [u slici i riječi]

E-građa, knjige
Naslov
Vode i ribe Jugoslavije [u slici i riječi] / [Zdravko Thaller]. -
Impressum
Zagreb : [s. n.], 1932 (Zagreb : Tipografija). -
Materijalni opis
175 str. : ilustr. ; 31 cm. -
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. u Varaždinu.

Na zemaljskoj kugli ima više vode nego kopna, jer more zaprema oko 350 a suho tlo samo oko 150 miliona kvadratnih kilometara.
Dosada nije ničim oborena tvrdnja, da su prva sićušna živa bića nastala baš u vodi ili moru i da su organizmi zauzeli najprije more a onda tek kopno.
Iz vode crpe i danas organski život glavne snage, a život čovječanstva, koje se raširilo površinom zemaljske kugle, ovisi o morima i drugim vodama ne samo zbog klimatskih prilika, ishrane i sličnih uslova, nego i zbog činjenice, da je civilizacija nerazrješivo vezana uz more i rijeke.
I pojedini dijelovi čovječanstva, narodi i njihove organizacije — države — vezani su toliko uz hidrografske prilike svojih zemalja, da iz njih niču neke glavne smjernice političkog i kulturnog razvitka naroda i države.

Nema zbora i spora o tome, da je i kulturni razvoj našega naroda i njegove najveće i najviše organizacije države, Jugoslavije, ovisan u velikoj mjeri o prirodnim uslovima naše domovine i njenim hidrografskim prilikama, kao i odnosu tih uslova prema onima u susjednim bližim i daljim zemljama.

Ova istina i svijest o njoj nije dovoljno poznata i razvijena bilo u detaljima, bilo u glavnim crtama ni
u jednom narodnom sloju, a nije ni dovoljno obrađena i unesena u program svih onih sila i faktora, koji pokreću narodni život i napredak.

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X915
U čitaonici!
551.48 THALL vod
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306