Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Od malobrojne do brojne manjine : Žene u skandinavskoj politici

E-material, separate articles Vrsta gradje
Nacin citiranja Citation MARC prikaz MARC
Title
Od malobrojne do brojne manjine : Žene u skandinavskoj politici / Drude )Dahlerup. -
Impressum
Aarhus : Drude Dahlerup, [s.a.]. -
Material description
14 str ; 28 cm. -
Language
Hrvatski

„Kako bi se u politici promijenile stvari, potrebna je kritična masa žena, primjerice, 30%˝.
Ta je tvrdnja danas uobičajena, čak i među samim političarkama.
Međutim, u političkoj znanosti nije dovoljno razvijena teorija važnosti relativne brojnosti ženske manjine.
Na osnovi iskustva žena u skandinavskoj politici (koje su danas manjina od oko 30%), u ovom se članku razmatra šest područja u kojima porast razmjera te manjine može dovesti do promjena u, primjerice, političkoj kulturi, političkom diskursu ili reakciji na žene kao političarke.
U članku se iznosi stav da se pojam kritične mase zamjenjuje pojmom kritičnih akata, za kojeg se čini da je
relevantniji kad se izučavaju ljudska bića.

Persons
Keywords
Text search
Inv.No
Info
Signature
X983
In the reading room!
141 DAHLE od
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306