Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Rod, javno i privatno

E-material, separate articles Vrsta gradje
Title
Rod, javno i privatno / Susan Moller Okin. -
Impressum
[s.l.] : Susan Moller Okin, [s.a.]. -
Material description
14 str. ; 28 cm. -
Language
Hrvatski

Pojmovi javne i privatne sfere života od središnje su važnosti za zapadnu političku misao barem od 17.
stoljeća.
U nekim pogledima imaju podrijetlo u klasičnoj grčkoj misli.1 U velikom dijelu današnje konvencionalne (za razliku od feminističke) političke teorije, ti se pojmovi i dalje upotrebljavaju kao da su razmjerno neproblematični.
Pojedini važni argumenti u suvremenim raspravama ovise o pretpostavci da se javni interesi razmjerno lako mogu razlikovati od privatnih, da imamo čvrste temelje za izvajanje osobnoga iz političkoga.
Katkad se izričito, no mnogo češće implicitno, kontinuirano iznosi ideja da su te sfere dovoljno odvojene i dovoljno različite, da se o javnome ili političkome može raspravljati izdvojeno od privatnoga ili osobnoga.
Kako ću pokazati u ovom poglavlju, te se pretpostavke mogu održati samo ako se zanemare vrlo uvjerljivi argumenti feminističkih znanstvenica.

Feministička je znanost u različitim disciplinama na dnevni red postavila jednu novu kategoriju analize - rod - koja otvara mnoga nova pitanja o prethodnim razlikovanjima između javne i privatne sfere. „Rod˝ se odnosi na društvenu institucionalizaciju spolne različitosti; riječ je o pojmu kojim se služe oni koji ne razumiju samo spolnu nejednakosti nego i to da je velik dio spolne diferencijacije društveno konstruiran.
Do sada se feministička znanost u političkoj teoriji obično marginalizirala, kao što se povijesno u određenoj mjeri još uvijek marginalizira, no za razliku od njezina sada središnjeg mjesta u književnoj teoriji.
Kako ću, međutim, ovdje pokušati objasniti, ta će se marginalizacija
nastaviti samo nauštrb kontinuirane koherentnosti, obuhvatnosti i uvjerljivosti političke teorije.

Pri tome valja istaknuti određenu ironiju. „Ponovno rođenje˝ normativne političke teorije dogodilo se istodobno s ponovnim rođenjem feminizma i, ne slučajno, u trenutku velikih promjena u obitelji i njezinim odnosima s ostatkom društva.
No, nova politička teorija ne pridaje gotovo nikakvu pozornost obitelji i nastavlja svoje glavne rasprave s malo obzira prema izazovima novijeg feminizma.

Persons
Keywords
Text search
Inv.No
Info
Signature
X985
In the reading room!
141 MOLLER rod
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306