Banner
Point d.o.o.

Uloga stanične poliferacije i citoskeleta te čimbenika rasta u ranom razvoju ljudskog oka : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
X01020
Naslov
Uloga stanične poliferacije i citoskeleta te čimbenika rasta u ranom razvoju ljudskog oka : doktorska disertacija / Darka Božanić ; [voditeljica rada Mirna Saraga-Babić]. -
Impressum
Split : D. Božanić, 2005. ([s. l. : s. n.]). -
Materijalni opis
109 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi ; 30 cm. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 94-107. Summary: The role of cell proliferation, cytosceletal proteins and growth factors during the early human eye development.

Istraživanje vremenske i prostorne raspodjele proliferirajućih stanica, citoskeletnih bjelančevina (nestina, citokeratina, vimentina, GFAP­a, neurofilamenata, ß­tubulina), FGF receptora, PDGF­Rß, BMP4 i BMP7 provedeno je na 10 normalnih ljudskih zametaka, tj. 20 očiju starosti od 5 do 9 tjedana primjenom imunohistokemijskih postupaka bojenja.
Morfološke i ultrastrukturne značajke mitotskih stanica istražene su svjetlosnom i elektronskom mikroskopijom, dok su udjeli Ki­67­pozitivnih proliferirajućih stanica uspoređeni primjenom Kruskal­Wallis ANOVA testa i Wilcoxonovog testa usklađenih parova.
Opisana raspodjela mitotskih figura i Ki­67­pozitivnih stanica ukazuje da u 5. tjednu razvoja ljudskog oka stanična proliferacija sudjeluje u oblikovanju očnog vrča i drška, te u odvajanju lećne jamice od površinskog ektoderma.
Tijekom kasnijeg razvoja, osim u daljnjem rastu očnog vrča i lećnog mjehurića, ima ulogu i u stvaranju primarnih i sekundarnih lećnih vlakana, te u neurogenezi i razvoju pigmentnog epitela mrežnice.
Citoskeletne bjelančevine svojom pravilnom vremenskom i prostornom raspodjelom, kao i usklađenim djelovanjem, imaju važnu ulogu u oblikovanju i diferencijaciji različitih dijelova embrionalnog ljudskog oka.
Nestin sudjeluje u razvoju neuroglija stanica vidnog živca. U živčanom sloju mrežnice, nestin i vimentin imaju ulogu u diferencijaciji matičnih stanica, te preteča neurona i astrocita; citokeretini neuroepitelnih stanica; GFAP astrocita; a neurofilamenti i ß­tubulin ganglijskih stanica. Nestin, citokeratini, vimentin i GFAP svojim pravilnim izražajem pridonose stvaranju normalne optičke prozirnosti leće.
Nestin i citokeratini sudjeluju u diferencijaciji epitelnih stanica rožnice, dok usporednim djelovanjem s vimentinom i GFAP­om imaju ulogu u razvoju strome rožnice, žilnice i bjeloočnice.
FGF receptori i PDGF­Rß reguliraju staničnu proliferaciju i diferencijaciju nezrelih stanica, te sprječavaju apoptozu diferenciranih stanica u mrežnici, lećnom mjehuriću, kao i u mezenhimu rožnice, žilnice, bjeloočnice, te u prostoru staklovine.
FGF receptori imaju važnu ulogu u diferencijaciji lećnih vlakana, a PDGF­Rß u razvoju pericita u stijenci krvnih žila.
Opisi mišjih mutanata u kojima odstupanja od normalnog izražaja nekog od čimbenika istraženih u ovoj studiji remete razvoj leće i/ili mrežnice ukazuju da i u čovjeka razvojne anomalije oka mogu nastati kao posljedica poremećenog prostornog rasporeda i vremenskog slijeda pojave pojedinih čimbenika koji sudjeluju u ranom razvoju ljudskog oka.
Na osnovi utvrđenih sličnosti u izražaju istraženih čimbenika tijekom razvoja ljudskog i životinjskog oka, neki bi se životinjski modeli mogli koristiti u istraživanju normalnog, kao i abnormalnog ranog razvoja ljudskog oka.

Osobe
Autor teksta
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X1020
U čitaonici!
D 2005 BOŽ
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306