Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu : Svezak XVII.. -

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu : Svezak XVII.. -
Impresum
Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 1972. -
Materijalni opis
474 + 17 str : ilustr ; 24 cm. -
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Državnom arhivu u Rijeci.
GRAĐA
Pregled990001 Prodaja Rašpora Veneciji 1402. god. / Danilo Klen. -
Naslov
Prodaja Rašpora Veneciji 1402. god. / Danilo Klen. -
Materijalni opis
str. 7-29
Pregled990002 Srednjovjekovni pečatnjaci grada Bakra / Branko Fučić. -
Naslov
Srednjovjekovni pečatnjaci grada Bakra / Branko Fučić. -
Materijalni opis
str. 31-36
Pregled990003 Istarski fragment itinerara mletačkih sindika 1554. god. / Miroslav Bertoša. -
Naslov
Istarski fragment itinerara mletačkih sindika 1554. god. / Miroslav Bertoša. -
Materijalni opis
str. 37-44
Pregled990004 Carinski cjenik grada Senja od 1577. god. / Zlatko Herkov. -
Naslov
Carinski cjenik grada Senja od 1577. god. / Zlatko Herkov. -
Materijalni opis
str. 45-78
Pregled990005 Nekaj virov za pomorske zveze Reke i drugih pristanišč i Senigalijo (1802-1811) / Ferdo Gestrin. -
Naslov
Nekaj virov za pomorske zveze Reke i drugih pristanišč i Senigalijo (1802-1811) / Ferdo Gestrin. -
Materijalni opis
str. 79-92
Pregled990006 Prilog građi o trgovini Dalmacije i Rijeke od 1811-1813. / Šime Peričić. -
Naslov
Prilog građi o trgovini Dalmacije i Rijeke od 1811-1813. / Šime Peričić. -
Materijalni opis
str. 93-126
Pregled990007 Glagoljski dokument XIX stoljeća iz južne Istre / Ante Jukopila. -
Naslov
Glagoljski dokument XIX stoljeća iz južne Istre / Ante Jukopila. -
Materijalni opis
str. 127-131
Pregled990008 Administrativna podjela otpka Krka neposredno poslije NOR-a / Petar Strčić. -
Naslov
Administrativna podjela otpka Krka neposredno poslije NOR-a / Petar Strčić. -
Materijalni opis
str. 133-153
RASPRAVE I ČLANCI
Pregled990009 Neporučno nasljedno pravo u srednjovjekovnoj Istri / Lujo Margetić. -
Naslov
Neporučno nasljedno pravo u srednjovjekovnoj Istri / Lujo Margetić. -
Materijalni opis
str. 157-176
Pregled990010 Nešto o mjestu i tretmanu vinosti u riječkom krivičnom pravu XVI st. / Đorđe Milović. -
Naslov
Nešto o mjestu i tretmanu vinosti u riječkom krivičnom pravu XVI st. / Đorđe Milović. -
Materijalni opis
str. 177-185
Pregled990011 Vinodolsko društvo na početku XVII stoljeća / Nada Klaić. -
Naslov
Vinodolsko društvo na početku XVII stoljeća / Nada Klaić. -
Materijalni opis
str. 187-253
Pregled990012 Arhivska građa društveno-političkih organizacija u regionalnim arhivima SR Hrvatske / Petar Strčić. -
Naslov
Arhivska građa društveno-političkih organizacija u regionalnim arhivima SR Hrvatske / Petar Strčić. -
Materijalni opis
str. 255-283
INVENTARI I REGESTI
Pregled990013 Popis arhiva Stolnog Kaptola u Krku / Igor Žic i Mihovil Bolonić. -
Naslov
Popis arhiva Stolnog Kaptola u Krku / Igor Žic i Mihovil Bolonić. -
Materijalni opis
str. 287-296
Pregled990014 Rukopisi i ostala povijesna građa u Naučnoj biblioteci u Puli / Miho Debeljuh. -
Naslov
Rukopisi i ostala povijesna građa u Naučnoj biblioteci u Puli / Miho Debeljuh. -
Materijalni opis
str. 297-371
VIJESTI
Pregled990015 Urbarijalni odnosi na vinodolskim posjedima Frankopana i Zrinskih / Danilo Klen. -
Naslov
Urbarijalni odnosi na vinodolskim posjedima Frankopana i Zrinskih / Danilo Klen. -
Materijalni opis
str. 375-382
Pregled990016 Predavanja, izvještaji i odjeci sa znanstvenog skupa crkvenih arhivista u Rijeci sv. XVI str, 371 / Makso Peloza
Naslov
Predavanja, izvještaji i odjeci sa znanstvenog skupa crkvenih arhivista u Rijeci sv. XVI str, 371 / Makso Peloza
Materijalni opis
str. 383
Pregled990017 Pozdravni govor predstavnika papinskekomisije za crkvene arhive / Simon Duca. -
Naslov
Pozdravni govor predstavnika papinskekomisije za crkvene arhive / Simon Duca. -
Materijalni opis
str. 385-397
Pregled990018 Osnovna načela, položaj i zadaci crkvene arhivske službe / Josip Manjgotić. -
Naslov
Osnovna načela, položaj i zadaci crkvene arhivske službe / Josip Manjgotić. -
Materijalni opis
str. 389-393
Pregled990019 Pravni položaj crkvenih arhiva po našim arhivskim propisima / Zora Brečević. -
Naslov
Pravni položaj crkvenih arhiva po našim arhivskim propisima / Zora Brečević. -
Materijalni opis
str. 395-398
Pregled990020 Dijacezanski arhivi Riječke nadbiskupije / Makso Peloza. -
Naslov
Dijacezanski arhivi Riječke nadbiskupije / Makso Peloza. -
Materijalni opis
str. 399-401
Pregled990021 Suimarni izvještaj o stanju biskupskog arhiva Senjske i Modruške ili Krbavske biskupjije u Senju / Vlado Kraljić. -
Naslov
Suimarni izvještaj o stanju biskupskog arhiva Senjske i Modruške ili Krbavske biskupjije u Senju / Vlado Kraljić. -
Materijalni opis
str. 403-405
Pregled990022 Inventar arhiva Krčke biskupije (kratki pregled) / Ivan Žic i Mihovil Bolonić. -
Naslov
Inventar arhiva Krčke biskupije (kratki pregled) / Ivan Žic i Mihovil Bolonić. -
Materijalni opis
str. 407-409
Pregled990023 Sadašnje stanje crkvenih arhiva u Istri / Ivan Grah. -
Naslov
Sadašnje stanje crkvenih arhiva u Istri / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 411-412
Pregled990024 Arhivi nekadašnjih benediktinskih samostana i sadašnjih samostana benediktinskih u Riječkoj metropoliji / Ivan Ostojić. -
Naslov
Arhivi nekadašnjih benediktinskih samostana i sadašnjih samostana benediktinskih u Riječkoj metropoliji / Ivan Ostojić. -
Materijalni opis
str. 413
Pregled990025 Podaci o arhivskoj građi pavlinskih samostana na području Riječke metropolije / Metod Hrg
Naslov
Podaci o arhivskoj građi pavlinskih samostana na području Riječke metropolije / Metod Hrg
Materijalni opis
str. 415-416
Pregled990026 Dominikanci na području današnje Riječke metropolitije s posebnim osvrtom na arhive i biblioteke njihovih samostana / Stjepan Krasić. -
Naslov
Dominikanci na području današnje Riječke metropolitije s posebnim osvrtom na arhive i biblioteke njihovih samostana / Stjepan Krasić. -
Materijalni opis
str. 417-424
Pregled990027 Arhivska zbirka Franjevačkog samostana na Trsatu / Emanuel Hoško. -
Naslov
Arhivska zbirka Franjevačkog samostana na Trsatu / Emanuel Hoško. -
Materijalni opis
str. 425-426
Pregled990028 Popis građe arhiva Franjevačkog samostana Košljun / Andrija Bonifačić. -
Naslov
Popis građe arhiva Franjevačkog samostana Košljun / Andrija Bonifačić. -
Materijalni opis
str. 427
Pregled990029 Družba Isusova u Riječkoj metropoliji / Predrag Belić, L. Saggin, M. Peloza. -
Naslov
Družba Isusova u Riječkoj metropoliji / Predrag Belić, L. Saggin, M. Peloza. -
Materijalni opis
str. 429-434
Pregled990030 Arhiv Družbe sestara milosrdnicasv. Vinka paulskog Riječke provincije Majke dobrog savjeta u Rijeci / N, G, Subotičanec. -
Naslov
Arhiv Družbe sestara milosrdnicasv. Vinka paulskog Riječke provincije Majke dobrog savjeta u Rijeci / N, G, Subotičanec. -
Materijalni opis
str. 435-437
Pregled990031 Sintetički pogled na arhive Riječke metropolije / Makso Peloza. -
Naslov
Sintetički pogled na arhive Riječke metropolije / Makso Peloza. -
Materijalni opis
str. 439-445
Pregled990032 Crkveni arhivi i povijest našeg pomorstva / Radojica F. Barbalić. -
Naslov
Crkveni arhivi i povijest našeg pomorstva / Radojica F. Barbalić. -
Materijalni opis
str. 449-452
Pregled990033 Zaključne misli o stanju i uređenju naših crkvenih arhiva / Bazilije Pandžić. -
Naslov
Zaključne misli o stanju i uređenju naših crkvenih arhiva / Bazilije Pandžić. -
Materijalni opis
str. 453-454
Pregled990034 I sastanak crkvenih arhivista u Rijeci dne 2. lipnja 1971. : Odjeci u štampi / M.P.. -
Naslov
I sastanak crkvenih arhivista u Rijeci dne 2. lipnja 1971. : Odjeci u štampi / M.P.. -
Materijalni opis
str. 455-468
Pregled990035 Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio u 1972. godini pretplatom ili zamjenom za svoje publikacije i djelomični popis stranih publikacija koje je Historijski arhiv Rijeka dobio u 1972. god.
Naslov
Popis časopisa koje je Historijski arhiv u Rijeci primio u 1972. godini pretplatom ili zamjenom za svoje publikacije i djelomični popis stranih publikacija koje je Historijski arhiv Rijeka dobio u 1972. god.
Materijalni opis
str. 469-474
Otvori sve
Ključne riječi
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1071
On-line
930.25(093) VJESNIK ri17
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306