Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Kalemovi u radiotehnici : Proračun, konstrukcija, baždarenje i merenje visokofrekventnih i medjufrekventnih kalemova

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Kalemovi u radiotehnici : Proračun, konstrukcija, baždarenje i merenje visokofrekventnih i medjufrekventnih kalemova / A. Lucas ; preveo s francuskog inž. E. Čomić. -
Impressum
Beograd : Tehnička knjiga, 1948. -
Materijalni opis
179 str. : ilustr. sheme tablice ; 24 cm. -
Jezik
Scr
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. u Varaždinu. -

predgovor

Knjiga o proračunavanju i izradi kalemova može se napisati na različite načine.
Može se ovo gradivo razmatrati isključivo sa matematičke strane, upotrebljavajući pritom mnogobrojne složene obrasce; može se, s druge strane, razmatrati sa čisto praktične tačke gledišta, tako da se u jednom delu prikupe svi oni podaci koji se u praksi mogu odmah primeniti.

U ovoj knjizi mi smo usvojili ovaj poslednji način, jer smatramo da će on mnogo više koristiti i pomoći širem broju tehničara i amatera.

Nažalost, u tehnici kalemova, nemogućno je izbeći proračune, ali upotrebom tablica i abaka mogu se ti proračuni svesti na najmanju meru.
Može se učiniti primedba da je grafička metoda najnepreciznija, ali to ne pretstavlja nikakav nedostatak u praksi, jer u normalnoj izradi kalemova ne radi se o tačnosti reda polovine zavojka žice.
Proračun može da posluži samo kao polazna tačka, dok se definitivni kalem dobije tek posle izvesnog broja ispitivanja i ispravaka.
Priličan broj faktora, u stvari, ne može se podvrći obrascima, sem u vidu empiričkih koeficijenata.

Upotreba abaka može se, prema tome, usvojiti bez ikakvih nezgoda.

Mi smo se, pre svega, trudili da izradimo jedno malo praktično delo, i nismo imali namere da ono posluži velikim konstruktorima.
Smatramo da trud neće biti uzaludan za priličan broj tehničara.

Osobe
Autor teksta
Prevoditelj
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X1318
U čitaonici!
621.39 LUCAS kal
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306