Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Radio Schema’s Deel V, Tome V

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Radio Schema’s Deel V, Tome V / P. H. Brans. -
Impressum
Antverpen : Alg. en Techniche Boekhandel P. H. Brans, 1946
Materijalni opis
204 str : ilustr. sheme ; 24 cm
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. u Varaždinu.

Voorwoord,

Het groote succes dat de eerste vier deelen van dit werk beleefd hebben, heeft er ons toe aangezet het te vol ledigen door een vijfde deel.
Thans komt het er meer dan ooit op aan oudere toestellen weer op te kikkeren daar de nieuwe nog zeer schaarsch zijn tengevolge van het ontbreken van sommige grondstoffen.
Anderzijds hebben de trekkende legers overtalrijke toestellen van de meest verschillende types en fabrikaten in alle landen rondgedragen zoodat men thans vaak apparaten te herstellen heeft waarvan vroeger het merk en den naam onbekend waren.
Onze eigen landgenooten brengen ons vaak apparaten van Duitsch of ander maaksel aan zoodat de reeks buitenlandsche apparaten met den dag toeneemt.
Daarom ook zal deze nieuwe reeks schakelschema’s zeer welkom zijn bij de meeste technici.
De wijze van samenstellen is dezelfde als die der schema’s van het 2e en Be deel.
Eenige oorspronkelijke afkortingen werden behouden, als T voor 1000 (dus 25 T = 25.000), M voor Mo, Schalter voor schakelaar, Kurz voor kort, Mittel voor omroepgolf, Lang voor Lange golf enz... die echter de duidelijkheid der schakelschema’s niet verhinderen.
Wij achten het derhalve niet noodig in dit deel nog eens de schakelteekens af te drukken, zooals in de eerste drie deelen.

Mei 1946.

P. H. B.

Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X1663
U čitaonici!
621 BRANS rad.v
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306