Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens. -

E-građa, časopisi Vrsta gradje
S02006
Naslov
Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens. -
Impresum
Pola : Druck und Commisions-verlag von Carl Gerold’s Sohn in Wien, 1873.... -

Časopis je izlazio od 1873. do 1914/15. kao glavni stručni mjesečnik austro-ugarske Ratne mornarice.
Služio je prenošenju informacija o najnovijim vojno-pomorskim tehničkim dostignućima i objavljivanju rezultata istraživanja Ratne mornarice.
Izdavač je Hidrografski zavod c. i kr. Ratne mornarice u Puli, a komisioni nakladnik bio je Carl Gerold’s Sohn iz Beča.
Časopis sadrži pomorske teme (navigacija, pomorska meteorologija, pomorsko pravo), oceanografiju i hidrografiju, vojnu tehniku i topništvo, prikaze inovacija na području brodogradnje i brodskog strojarstva (npr. od 1911. o podmornicama), topništva i pomorskog naoružanja (npr. torpeda), brodskih uređaja, pomorske avijacije i na drugim područjima znanosti i tehnike koja su bila od interesa za Ratnu mornaricu i za njezinu znanstveno-stručnu djelatnost.
Zastupljeni su i vojno-pomorska povijest, radovi o spašavanju na moru, hitnoj pomoć na brodu i dr.
Objavljivani su i rezultati hidrografskih, oceanografskih, navigacijskih, meteoroloških, geomagnetskih i drugih znanstvenih istraživanja brodova Ratne mornarice na Jadranu i na svjetskim morima i izvještaji o putovanjima brodova Mornarice po svjetskim morima.
Naslov: ˝Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens˝ /Priopćenja s područja znanosti o moru/.
Tisak: Carl Gerold’s Sohn, Wien (1873.-1907.); Josip Krmpotić (1907.-1914); Kleinmayr & Bamberg, Ljubljana (1914./15.).
Urednici:
W. Paradeiser (Godište 1873. /1. Band/ -1893. /21. Band/);
E. v. Norman-Friedenfels (God. 1893. /21. Bd./ - Jg. 1905. /23 Bd./);
L. Pichl (God. 1905. /23 Bd./ - 1913. /41. Bd./);
K. Reichenbach (God. 1913., /41 Bd./ - 1914./15. /42. Bd./)

Pretraživanje
1914.
1913.
1912.
1911.
1910.
1909.
1908.
1907.
1906.
1905.
1904.
1903.
1902.
1901.
1900.
1899.
1898.
1897.
1896.
1895.
1894.
1893.
1892.
1891.
1890.
1889.
1888.
1887.
1886.
1885.
1884.
1883.
1882.
1881.
1880.
1879.
1878.
1877.
1876.
1875.
1874.
1873.
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306