Banner
Pomorski fakultet u Splitu

La Provincia : Giornale degli interessi civili, economici ed amministrativi dell’ Istria. -

E-građa, novine Vrsta gradje
Naslov
La Provincia : Giornale degli interessi civili, economici ed amministrativi dell’ Istria. -
Impressum
Capoidistria : , 1867.... -
Jezik
Talijanski
Napomena
Izlazi dva puta mjesečno.
Digitalizirane novine - Izvornik se čuva u Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta˝Juraj Dobrila˝ u Puli.
Ključne riječi
Tekstualno Pretraživanje
Ocisti
1894.
Siječanj
1 01.01. 1894-000001
2 16.01. 1894-000002
Veljača
3 01.02. 1894-000003
4 16.02. 1894-000004
Ožujak
5 01.03. 1894-000005
Travanj
7 01.04. 1894-000007
8 16.04. 1894-000008
Svibanj
9 01.05. 1894-000009
10 16.05. 1894-000010
Lipanj
11 01.06. 1894-000011
12 16.06. 1894-000012
Srpanj
14 17.07. 1894-000014
Kolovoz
15 01.08. 1894-000015
16 16.08. 1894-000016
Rujan
18 16.09. 1894-000018
Listopad
19 01.10. 1894-000019
20 16.10. 1894-000020
Studeni
21 01.11. 1894-000021
Prosinac
24 16.12. 1894-000024
Inv.br.
Info
Signatura
N54
U čitaonici!
05 LAPROV
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306