Banner
Gradska knjižnica grada Donjeg Miholjca

Vjesnik istarskog arhiva : svezak 2-3 (1992.-1993.)

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Vjesnik istarskog arhiva : svezak 2-3 (1992.-1993.) / glavni urednik Jakov Jelinčić. -
Impressum
Pazin : Historijski arhiv Pazin, 1994. -
Materijalni opis
350 str : ilustr. ; 24 cm. -
ISBN
953-96045-0-8
Napomena
ISSN 0352-7153 CODEN VISAE9
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Državnom arhivu u Pazinu.

Iz RIJEČI UREDNIKA
Dragi čitatelji!
..........
Poštujući našu osnovnu orijentaciju i u ovom smo se svesku držali predviđenih rubrika.
Najbogatija je rubrika »Rasprave i članci« u kojoj imamo sedam priloga iz pera naših eminentnih stručnjaka iz raznih područja povijesti.
Prirodno je da u časopisu ovakve vrste bude mjesta za objavljivanje građe.
U toj su rubrici zastupljeni tekstovi iz 18, 19. i 20. stoljeća.
U rubrici »Inventari i regesta« upoznajemo vas s fondovima koji se odnose na Istru a čuvaju se u arhivima u Hrvatskoj, Sloveniji i u Italiji.
Nismo zaboravih ni na rubriku »Iz arhivske teorije i prakse« a u posljednjoj rubrici »Osvrti - prikazi - vijesti« upoznajemo vas s nekoliko novijih publikacija vezanih za povijest Istre i arhivsku struku.
Radosni što smo i u ovakvoj teškoj situaciji (i kadrovskoj i materijalnoj) uspjeh smoći snage da s ovim sveskom »Vjesnika« iziđemo pred vas.
Svjesni smo da će se i u njemu naći neizbježnih pogrešaka i nedostataka. Rado ćemo saslušati i prihvatiti sve
vaše dobronamjerne primjedbe u želji da ova vaša i naša edicija bude na korist arhivskoj struci i znanosti.
Očekujemo također vašu plodnu suradnju uz obećanje da će daljnji svesci izlaziti godišnje, naravno ukoliko ne dođe do nesavladivih poteškoća.
Nadamo se da će radovi objavljeni u ovoj knjizi biti često citirani u stručnoj i znanstvenoj literaturi, da će barem neki od njih biti nezaobilazan izvor za proučavanje povijesti Istre a to će nam ujedno biti i najveće priznanje i najdraža nagrada.

Mr. Jakov Jelinčić

Pregled990001 Riječ urednika / Mr. Jakov Jelinčić. -
Nivo
Naslov
Riječ urednika / Mr. Jakov Jelinčić. -
Materijalni opis
str. 11
Pregled990002 O nekim podacima iz novoobjavljenih vrela za stariju povijst Krka / Prof. dr. Lujo Margetić. -
Nivo
Naslov
O nekim podacima iz novoobjavljenih vrela za stariju povijst Krka / Prof. dr. Lujo Margetić. -
Materijalni opis
str. 15-40
Napomena
Izvorni znanstveni članak
Pregled990003 Položaj Barbana i Planje 1199. godine / Prof. dr. Lujo Margetić. -
Nivo
Naslov
Položaj Barbana i Planje 1199. godine / Prof. dr. Lujo Margetić. -
Materijalni opis
str. 41-48
Izvorni znanstveni članak.
Pregled990004 Bratovštine u središnjem dijelu Istre (Osvrt na sadržaj i strukturu arhivske građe) / Mr. Alojz Štoković. -
Nivo
Naslov
Bratovštine u središnjem dijelu Istre (Osvrt na sadržaj i strukturu arhivske građe) / Mr. Alojz Štoković. -
Materijalni opis
str. 49-63
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Pregled990005 Prilog upoznavanju pomorsko-trgovinskih veza Dalmacije i Istre u XVII. i XVIII. stoljeću / Dr. Šime Štoković. -
Nivo
Naslov
Prilog upoznavanju pomorsko-trgovinskih veza Dalmacije i Istre u XVII. i XVIII. stoljeću / Dr. Šime Štoković. -
Materijalni opis
str. 65-81
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Pregled990006 Prilog povijesti 1848/1849 godine u Istri. -
Nivo
Naslov
Prilog povijesti 1848/1849 godine u Istri. -
Materijalni opis
str. 83-91
Pregledni članak.
Pregled990007 Arhivska građa o djelovanju župnih školana području središnje Istre (1815-1869) / Ivan Grah. -
Nivo
Naslov
Arhivska građa o djelovanju župnih školana području središnje Istre (1815-1869) / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 93-104
Napomena
Pregledni članak.
Pregled990008 Neki momenti razvoja fašističkog pokreta na Pazinštini u okvirima općeg razvoja ˝Istarskog fašizma˝ 1919-1929 (kroz komentare arhivske građe) / Mr. Darko Dukovski. -
Nivo
Naslov
Neki momenti razvoja fašističkog pokreta na Pazinštini u okvirima općeg razvoja ˝Istarskog fašizma˝ 1919-1929 (kroz komentare arhivske građe) / Mr. Darko Dukovski. -
Materijalni opis
str. 105-134
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Pregled990009 Grdoselska kronika / Dr. Branko Fučić. -
Nivo
Naslov
Grdoselska kronika / Dr. Branko Fučić. -
Materijalni opis
str. 137-164
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Pregled990010 Katastik prisvojenih komunalnih dobara u južnoj Istri u drugoj polovici XVIII. stoljeća (I. dio: Marčana) / Dr. Miroslav Bertoša. -
Nivo
Naslov
Katastik prisvojenih komunalnih dobara u južnoj Istri u drugoj polovici XVIII. stoljeća (I. dio: Marčana) / Dr. Miroslav Bertoša. -
Materijalni opis
str. 165-182
Napomena
Pregledni članak.
Pregled990011 Još jedna glagoljska isprava iz XIX. stoljeća iz južne istre / Dražen Vlahov. -
Nivo
Naslov
Još jedna glagoljska isprava iz XIX. stoljeća iz južne istre / Dražen Vlahov. -
Materijalni opis
str. 183-188
Napomena
Stručni članak.
Pregled990012 Analitički inventar arhivskog fonda ˝obitelj Scampicchio˝ (Labin, Motovun, Svetvinčenat) 1447-1878 [1882, 1903] / Boris Zakošek. -
Nivo
Naslov
Analitički inventar arhivskog fonda ˝obitelj Scampicchio˝ (Labin, Motovun, Svetvinčenat) 1447-1878 [1882, 1903] / Boris Zakošek. -
Materijalni opis
str. 191-212
Napomena
Stručni članak.
Pregled990013 Arhivska građa za povijest Pazina i pazinske grofovije u upravnim fondovima Arhiva Republike Slovenije 1492-1783 / Daniela Juričić-Čargo. -
Nivo
Naslov
Arhivska građa za povijest Pazina i pazinske grofovije u upravnim fondovima Arhiva Republike Slovenije 1492-1783 / Daniela Juričić-Čargo. -
Materijalni opis
str. 213-251
Napomena
Stručni članak.
Pregled990014 Matične knjige s područja Pazinštine od 1945 (1949) godine / Mr. Jakov Jelinčić. -
Nivo
Naslov
Matične knjige s područja Pazinštine od 1945 (1949) godine / Mr. Jakov Jelinčić. -
Materijalni opis
str. 253-275
Napomena
Stručni članak.
Pregled990015 Matične knjige u povijesnom arhivu u Pazinu / Dražen Vlahov. -
Nivo
Naslov
Matične knjige u povijesnom arhivu u Pazinu / Dražen Vlahov. -
Materijalni opis
str. 277-309
Napomena
Stručni članak.
Pregled990016 Pregled glagoljskih dokumenata s područja Pazinštine / Dr. Josip Bratulić. -
Nivo
Naslov
Pregled glagoljskih dokumenata s područja Pazinštine / Dr. Josip Bratulić. -
Materijalni opis
str. 311-315
Napomena
Izlaganje sa znanstvenog skupa.
Pregled990017 Dokumenti u Državnom arhivu u Trstu koji se odnose na hrvatsku Istru / Dr. Ugo Cova. -
Nivo
Naslov
Dokumenti u Državnom arhivu u Trstu koji se odnose na hrvatsku Istru / Dr. Ugo Cova. -
Materijalni opis
str. 317-324
Napomena
Izlaganje na znanstvenom skupu.
Pregled990018 Spašavanje arhivske građe na ratom zahvaćenom području Republike Hrvatske tijekom 1991 / Mr. Martin Modrušan. -
Nivo
Naslov
Spašavanje arhivske građe na ratom zahvaćenom području Republike Hrvatske tijekom 1991 / Mr. Martin Modrušan. -
Materijalni opis
str. 327-330
Napomena
Stručni članak.
Pregled990019 Arhivska praksa u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske / Mr. Ivo Ficović. -
Nivo
Naslov
Arhivska praksa u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske / Mr. Ivo Ficović. -
Materijalni opis
str. 331-336
Napomena
Stručni članak.
Pregled990020 Prikaz sadržaja nekih značajnih sjevernojadranskih časopisa vezanih uz povijest Istre / Egidio Ivetić. -
Nivo
Naslov
Prikaz sadržaja nekih značajnih sjevernojadranskih časopisa vezanih uz povijest Istre / Egidio Ivetić. -
Materijalni opis
str. 339-342
Napomena
Prikaz.
Pregled990021 Osvrt: Aleksandar Bergstein i Slavko Kapustić: Mikrografija (Samobor-Zagreb 1989) / Mr. Martin Modrušan. -
Nivo
Naslov
Osvrt: Aleksandar Bergstein i Slavko Kapustić: Mikrografija (Samobor-Zagreb 1989) / Mr. Martin Modrušan. -
Materijalni opis
str. 342-354
Napomena
Osvrt.
Pregled990022 Samostani v srednjeveških listinah na slovenskem = Die Klöster in den mittelalterlichen Urkunden in Slowenien (Katalog izložbe srednjovjekovnih samostanskih isprava koje se čuvaju u slovenskim arhivima, Arhiv Republike Slovenije 1993. g.) / Mladenka Hammer. -
Nivo
Naslov
Samostani v srednjeveških listinah na slovenskem = Die Klöster in den mittelalterlichen Urkunden in Slowenien (Katalog izložbe srednjovjekovnih samostanskih isprava koje se čuvaju u slovenskim arhivima, Arhiv Republike Slovenije 1993. g.) / Mladenka Hammer. -
Materijalni opis
str. 345-348
Napomena
Osvrt.
Pregled990023 Guida degli Archivi diocesani DßItalia, vol II, Citta del Vaticano 1993-1994, str. 312 / Ivan Grah. -
Nivo
Naslov
Guida degli Archivi diocesani DßItalia, vol II, Citta del Vaticano 1993-1994, str. 312 / Ivan Grah. -
Materijalni opis
str. 348-349
Napomena
Osvrt.
Pregled990024 Annales, sv. 4 i 5 (Kopar 1994) / Božo Jakovljević. -
Nivo
Naslov
Annales, sv. 4 i 5 (Kopar 1994) / Božo Jakovljević. -
Materijalni opis
str. 349-350
Napomena
Osvrt.
Otvori sve
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X478
U čitaonici!
930.25(093) VJESNIK ist2-3
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306