Banner
Point d.o.o.

Usporedba upalnog odgovora nakon operacijskog zahvata preponske kile između laparaskopski asistirane perkutane i otvorene operacijske tehnike u djece : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Usporedba upalnog odgovora nakon operacijskog zahvata preponske kile između laparaskopski asistirane perkutane i otvorene operacijske tehnike u djece : doktorska disertacija / Miro Jukić ; [voditelj rada Zenon Pogorelić]. -
Impressum
Split : M. Jukić, 2019. -
Materijalni opis
84 lista : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 53-63. - Summary: Comparison of inflammatory stress response between laparoscopic and open approach for pediatric inguinal hernia repair in children.

SAŽETAK:

Cilj istraživanja: Usporediti upalni odgovor organizma na operacijsku noksu između laparoskopski asistiranog perkutanog zatvaranja unutarnjeg preponskog kanala (PIRS) i otvorene modificirane Marcy tehnike u liječenju preponske kile u djece.

Ispitanici i metode: Od svibnja 2017. do travnja 2018. ukupno 32 djece, srednje dobi od 4,5 godine, s jednostranom preponskom kilom, uključeno je u randomizirano prospektivno istraživanje.
Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine, koristeći program randomizacije, s obzirom na operacijsku tehniku.
Iz venske krvi ispitivani su upalni parametri: leukociti, C-reaktivni protein (CRP), interleukin-6 (IL-6) i tumor nekrotizirajući faktor alfa (TNF-a), koji su mjereni u tri vremenske točke.

Rezultati: Definiran je statistički značajan porast koncentracije svih mjerenih upalnih parametara kroz ispitivano vrijeme (P<0,001).
Nadalje, pokazano je kako vrsta kirurškog zahvata značajno utječe na razine leukocita, CRP-a i IL-6 i to na način da se korištenjem modificirane Marcy metode stvara jača upalna reakcija (leukociti 11,4±3,1* 109/L; CRP 11,5 mg/L; IL-6 11,0 pg/mL) nego pri korištenju PIRS tehnike (leukociti 7,6±1,6*109/L; CRP 0,8 mg/L; IL-6 2,0 g/mL) (P<0,001).
Sličan uzorak vrijedi i za TNF-a (Marcy 16,8 pg/mL; PIRS 10,1 pg/mL), ali je korelacija između vrste operacijskog zahvata i koncentracije TNF-a bila značajna tek pri razini od 0,1 (P=0,055).
Prosjek trajanja operacijskog zahvata bio je značajno kraći (9±2 min) u PIRS skupini u odnosu na Marcy skupinu (25±7 min) (P<0,001).
Značajno niža razina boli zabilježena je u PIRS skupini (VAS=2) u usporedbi s Marcy skupinom (VAS=6) (P<0,001).

Zaključci: Korištenje laparoskopske PIRS tehnike u djece pokazuje značajano nižu upalnu reakciju u usporedbi s otvorenom tehnikom.

Osobe
Autor teksta
Inv.br.
Info
Signatura
X2171
Dostupno
D 2019 JUK
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306