Banner
Point d.o.o.

Vjesnik istarskog arhiva : svezak 4-5 (1994.-1995.)

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Vjesnik istarskog arhiva : svezak 4-5 (1994.-1995.) / glavni urednik Mr. Jakov Jelinčić. -
Impresum
Pazin : Historijski arhiv Pazin, 1998. -
Materijalni opis
351 str : ilustr. ; 24 cm. -
Napomena
ISSN 0352-7153 CODEN VISAE9
Digitalizirana knjiga - Izvornik u Državnom arhivu u Pazinu.

Iz RIJEČI UREDNIKA
......
Veliki dio radova ovog sveska odnosi se na saopćenja koja su, naravno u kraćoj
verziji, iznesena na savjetovanju Arhivističkog društva Rijeka-Pazin »Izvori za gospodarsku povijest zapadne Hrvatske« održanom 14. lipnja 1995. g.
To su radovi: Egidija Ivetića, Nikole Crnkovića, Željka Klaića, Josipa Zgaljića, Zadarke Greblo, Albina
Senčića, Jakova Jelinčića te Nevia Šetića i Marina Manina.
Ovi su radovi sistematizirani u rubrici »Rasprave i članci«, a rad Nevia Šetića i Marina Manina u rubrici
»Gradivo«.
U rubrici »Rasprave i članci« nalazi se još i rad Lovorke Čoralić koji nam pruža mnoga nova saznanja o našim ljudima u Veneciji od XV. do XVIII. st.
Ništa manje nije bogata rubrika »Gradivo« za koju uvijek nastojimo prikupitišto više zanimljivih radova koji se odnose na izvorno arhivsko gradivo.
Radovi Alojza Štokovića, Daniele Juričić-Cargo te Nevia Šetića i Marina Manina vode nas u XVI., XVIII. i XIX. stoljeće i omogućuju nam da bolje upoznamo povijest istarskih bratovština, tih svojevrsnih vjersko-socijalnih udruga, život u Sv.Petru u Šumi početkom
XVIII. st. te gospodarsko stanje Istarskog okružja, odnosno njegovih općina sredinom XIX. stoljeća.
Dva vrijedna rada Dražena Vlahova, arhivskog savjetnika, na tragu su njegova zanimanja za glagoljsku baštinu na istarskom području, a doprinos su objedinjavanju podataka o sačuvanosti takvog gradiva.

U rubrici »Inventari i regesta« tiskan je rad Ede Vlahov, višeg arhivskog tehničara, pod naslovom »Sumarni inventar arhivskog fonda Bilježnici Pule za vrijeme mletačke uprave (1626.-1797. /1826./)«.
Riječ je o radu za stručni ispit.

Još jedan rad za stručni ispit za zvanje »bibliotekar« tiskanje u rubrici »Arhivska teorija i praksa«.
Riječ je o radu prof. Mladenke Hammer »Principi izrade Bibliografije Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. 1-30«.

Pregled990001 Riječ urednika / Mr. jakov Jelinčić. -
Naslov
Riječ urednika / Mr. jakov Jelinčić. -
Materijalni opis
str. 11-12
RASPRAVE I ČLANCI
Pregled990002 Istrani u Mlecima (XV.-XVIII st.) / Lovorka Čoralić. -
Naslov
Istrani u Mlecima (XV.-XVIII st.) / Lovorka Čoralić. -
Materijalni opis
str.15-30
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Pregled990003 Izvori za povijest novigradskog gospodarstva od XIV. stoljeća do pada Venecije (1797. god.) u Povijesnom arhivu u Pazinu / Jakov Jelinčić. -
Naslov
Izvori za povijest novigradskog gospodarstva od XIV. stoljeća do pada Venecije (1797. god.) u Povijesnom arhivu u Pazinu / Jakov Jelinčić. -
Materijalni opis
str. 31-39
Napomena
Izvorni znanstveni članak.
Pregled990004 Prilog gospodarskoj povijesti mletačke Istre u XVIII. stoljeću: glavna obilježja, izvori i neke perspektive proučavanja / Egidio Ivetić. -
Naslov
Prilog gospodarskoj povijesti mletačke Istre u XVIII. stoljeću: glavna obilježja, izvori i neke perspektive proučavanja / Egidio Ivetić. -
Materijalni opis
str. 41-50
Napomena
Pregledni članak.
Pregled990005 Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1811.-1924. / Nikola Crnković. -
Naslov
Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1811.-1924. / Nikola Crnković. -
Materijalni opis
str. 51-86
Napomena
Pregledni znanstveni rad.
Pregled990006 Novčane prilike gospodarske sveze za Istru (1918.-1924.) / Mr. Željko Klaić. -
Naslov
Novčane prilike gospodarske sveze za Istru (1918.-1924.) / Mr. Željko Klaić. -
Materijalni opis
str. 87-105
Napomena
Prethodno priopćenje.
Pregled990007 Izvori za povijest naftnog gospodarstva u Zapadnoj Hrvatskoj / Josip Žgaljić. -
Naslov
Izvori za povijest naftnog gospodarstva u Zapadnoj Hrvatskoj / Josip Žgaljić. -
Materijalni opis
str. 107-112
Napomena
Pregledni članak.
Pregled990008 Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1924.-1945. / Zadarka Greblo. -
Naslov
Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1924.-1945. / Zadarka Greblo. -
Materijalni opis
str. 113-118
Napomena
Stručni članak.
Pregled990009 Arhivsko gradivo bivših pomorskih poduzeća u Povijesnom arhivu Rijeka / Albino Senečić. -
Naslov
Arhivsko gradivo bivših pomorskih poduzeća u Povijesnom arhivu Rijeka / Albino Senečić. -
Materijalni opis
str. 119-125
Stručni članak.
GRADIVO
Pregled990010 Statut bratovštine Presvetog Sakramenta iz Umaga (1555.g.) / Mr. Alojz Štoković. -
Naslov
Statut bratovštine Presvetog Sakramenta iz Umaga (1555.g.) / Mr. Alojz Štoković. -
Materijalni opis
str.129-151
Napomena
Stručni rad.
Pregled990011 Nekoliko glagoljskih zapisa iz Vižinade / Dražen Vlahov. -
Naslov
Nekoliko glagoljskih zapisa iz Vižinade / Dražen Vlahov. -
Materijalni opis
str. 153-164
Napomena
Stručni rad.
Pregled990012 Glagoljske isprave iz Kostajnice s početka XVII. stoljeća / Dražen Vlahov. -
Naslov
Glagoljske isprave iz Kostajnice s početka XVII. stoljeća / Dražen Vlahov. -
Materijalni opis
str. 165-176
Napomena
Stručni rad.
Pregled990013 Urbar samostana Svetog Petra u Šumi iz 1714. godine / Daniela Jurčić-Čargo. -
Naslov
Urbar samostana Svetog Petra u Šumi iz 1714. godine / Daniela Jurčić-Čargo. -
Materijalni opis
str. 177-190
Napomena
Stručni rad.
Pregled990014 Prihodi i rashodi općina istarskog okružja 1846./47. godine / Mr. Nevio Šetić. -
Naslov
Prihodi i rashodi općina istarskog okružja 1846./47. godine / Mr. Nevio Šetić. -
Materijalni opis
str. 191-236
Napomena
Stručni rad.
INVENTARI I REGISTRI
Pregled990015 Sumarni inventar arhivskog fonda bilježnici Pule za vrijeme mletačke uprave (1626.-1797./1826./) / Eda Vlahov. -
Naslov
Sumarni inventar arhivskog fonda bilježnici Pule za vrijeme mletačke uprave (1626.-1797./1826./) / Eda Vlahov. -
Materijalni opis
str. 239-289
Napomena
Atručni rad.
IZ ARHIVSKE TEORIJE I PRAKSE
Pregled990016 Principi izrade bibliografije ˝Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu˝ sv. I-XXX (Pazin - Rijeka 1989.) / Mladenka Hammer. -
Naslov
Principi izrade bibliografije ˝Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu˝ sv. I-XXX (Pazin - Rijeka 1989.) / Mladenka Hammer. -
Materijalni opis
str. 293-332
Napomena
Stručni rad.
OSVRTI - PRIKAZI - VIJESTI
Pregled990017 Zbornik društva za povjesnicu Klana / Boris Zakošek. -
Naslov
Zbornik društva za povjesnicu Klana / Boris Zakošek. -
Materijalni opis
str. 335-337
Napomena
Osvrt
Pregled990018 Hrvatska/Italija, stoljetne veze: povijest, književnost, likovna umjetnost - Croazia/ Italia, i Rapporti nei Secoli; Storia, Letteratura, Arti figurative, dvojezično izdanje, Zagreb 1997., 526 str. / Marija Karbić. -
Naslov
Hrvatska/Italija, stoljetne veze: povijest, književnost, likovna umjetnost - Croazia/ Italia, i Rapporti nei Secoli; Storia, Letteratura, Arti figurative, dvojezično izdanje, Zagreb 1997., 526 str. / Marija Karbić. -
Materijalni opis
str. 338-341
Napomena
Osvrt.
Pregled990019 Nevenka Troha. Politika slovensko-talijanskog bratsva. Slovensko-talijanska antifašistička unija u zoni Julijske krajine u vremenu od oslobođenja do priznanja mirovnog ugovora, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998., 208 str. / Aleš Gabrič. -
Naslov
Nevenka Troha. Politika slovensko-talijanskog bratsva. Slovensko-talijanska antifašistička unija u zoni Julijske krajine u vremenu od oslobođenja do priznanja mirovnog ugovora, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998., 208 str. / Aleš Gabrič. -
Materijalni opis
str. 341-344
Napomena
Osvrt.
Pregled990020 Jelka Radauš Ribarić, Ženska narodna nožnja u Istri, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Istarsko književno društvo ˝Juraj Dobrila˝ i ˝Josip Turčinović˝ d.o.o., Pazin, Pazin 1997., 416 str. / dr. Josip Miličević. -
Naslov
Jelka Radauš Ribarić, Ženska narodna nožnja u Istri, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Istarsko književno društvo ˝Juraj Dobrila˝ i ˝Josip Turčinović˝ d.o.o., Pazin, Pazin 1997., 416 str. / dr. Josip Miličević. -
Materijalni opis
str. 344--348
Napomena
Osvrt.
Pregled990021 In memoriam Dr. Vjekoslav Bratulić (1911.-1995.) / Mr. darinko Munić. -
Naslov
In memoriam Dr. Vjekoslav Bratulić (1911.-1995.) / Mr. darinko Munić. -
Materijalni opis
str. 349-351
Napomena
In memoriam.
Otvori sve
Ključne riječi
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X00478
U čitaonici!
930.25(093) VJESNIK ist4-5
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306