Banner
Osnovna škola ˝Vladimir Nazor˝, Križevci

Medicinska bibliografija FNR Jugoslavije, 1944-1953 god.

E-Material, Bücher Vrsta gradje
Nacin citiranja Citation MARC prikaz MARC
Titel
Medicinska bibliografija FNR Jugoslavije, 1944-1953 god. / Vojislav K. Ristić. -
Impressum
Beograd : Medicinska knjiga, 1955. -
Materialbeschreibung
XII, 357 str. ; 24 cm
Sprache
Srpski
Anmerkung
Na vrhu nasl. str.: Komisija za medicinsko-naučna istraživanja (KOMNIS)
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici Opće bolnice Varaždin.

PREDGOVOR

Već dugo vremena među našim medicinskim stručnjacima oseća se potreba za jednom iscrpnom bibliografijom naših naučno-stručnih publikacija.
Posle Oslobođenja, počev od 1944 god. kod nas je vrlo mnogo rađeno i urađeno na polju medicine, alt se nije imao uvid u sve te radove, koji su brojno vrlo veliki (oko 6000) a kvalitetno u najvećem broju slučajeva na velikoj visini.
V svakom slučaju u njima su izneta iskustva naših stručnjaka, iz naše sredine, te su prema tome za nas i najkorisnija.
Naši lekari, naročito oni iz mesta udaljenih od većih medicinskih centara, vrlo često se žale da ne mogu stručno da rade, jer nemaju na raspoloženju dovoljno literature, naročito inostrane, a i ne pokušavaju da u našim stručnim publikacijama, do kojih svako može vrlo lako i brzo da dođe, nađu potrebne podatke.
S druge strane naši autori s pravom dosta često protestuju što se mnogi naši stručni pisci služe isključivo stranom literaturom, i da samo nju u svojim radovima citiraju, dok dostignuća naše medicinske nauke, koja nisu tako mala, nigde i ne pominju.

Stoga je urađena ova bibliografija, koja obuhvata članke i rasprave publikovane u našim stručnim časopisima, zbornicima kongresa i naučnih sastanaka i periodičnim publikacijama, počev od 1944 god. pa zaključno do 1953 god.
U obzir su uzete uglavnom medicinske publikacije.
Iz časopisa srodnih naučnih grana (biologija, veterina i farmacija) uvršćeni su u bibliografiju samo oni članci, koji imaju direktnu vezu sa medicinom, te mogu korisno da posluže i lekarima.
U bibliografiju nisu uvršćeni popularni članci niti oni iz publikacija namenjenih nižem medicinskom osoblju, kao ni oni radovi, kojeautori nisu potpisali.
Referati iz strane literature, kao i prikazi knjiga ili pojedini izveštaji sa raznih sastanaka nisu mogli ući u ovu bibliografiju, jer bi se na taj način njen obim jako povećao.
Prema tome ova bibliografija jeste uglavnom odraz naučnoistraživačkog rada naših medicinskih stručnjaka.

...

Textsuche
Inv.-Nr
Info
Unterschrift
X2207
Online
ZWB100 RISTImed 1955
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306