Banner
Osnovna škola ˝Vladimir Nazor˝, Križevci

Medicinska bibliografija FNR Jugoslavije, 1944-1953 god.

E-material, books Vrsta gradje
Nacin citiranja Citation MARC prikaz MARC
Title
Medicinska bibliografija FNR Jugoslavije, 1944-1953 god. / Vojislav K. Ristić. -
Impressum
Beograd : Medicinska knjiga, 1955. -
Material description
XII, 357 str. ; 24 cm
Language
Srpski
Remark
Na vrhu nasl. str.: Komisija za medicinsko-naučna istraživanja (KOMNIS)
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici Opće bolnice Varaždin.

PREDGOVOR

Već dugo vremena među našim medicinskim stručnjacima oseća se potreba za jednom iscrpnom bibliografijom naših naučno-stručnih publikacija.
Posle Oslobođenja, počev od 1944 god. kod nas je vrlo mnogo rađeno i urađeno na polju medicine, alt se nije imao uvid u sve te radove, koji su brojno vrlo veliki (oko 6000) a kvalitetno u najvećem broju slučajeva na velikoj visini.
V svakom slučaju u njima su izneta iskustva naših stručnjaka, iz naše sredine, te su prema tome za nas i najkorisnija.
Naši lekari, naročito oni iz mesta udaljenih od većih medicinskih centara, vrlo često se žale da ne mogu stručno da rade, jer nemaju na raspoloženju dovoljno literature, naročito inostrane, a i ne pokušavaju da u našim stručnim publikacijama, do kojih svako može vrlo lako i brzo da dođe, nađu potrebne podatke.
S druge strane naši autori s pravom dosta često protestuju što se mnogi naši stručni pisci služe isključivo stranom literaturom, i da samo nju u svojim radovima citiraju, dok dostignuća naše medicinske nauke, koja nisu tako mala, nigde i ne pominju.

Stoga je urađena ova bibliografija, koja obuhvata članke i rasprave publikovane u našim stručnim časopisima, zbornicima kongresa i naučnih sastanaka i periodičnim publikacijama, počev od 1944 god. pa zaključno do 1953 god.
U obzir su uzete uglavnom medicinske publikacije.
Iz časopisa srodnih naučnih grana (biologija, veterina i farmacija) uvršćeni su u bibliografiju samo oni članci, koji imaju direktnu vezu sa medicinom, te mogu korisno da posluže i lekarima.
U bibliografiju nisu uvršćeni popularni članci niti oni iz publikacija namenjenih nižem medicinskom osoblju, kao ni oni radovi, kojeautori nisu potpisali.
Referati iz strane literature, kao i prikazi knjiga ili pojedini izveštaji sa raznih sastanaka nisu mogli ući u ovu bibliografiju, jer bi se na taj način njen obim jako povećao.
Prema tome ova bibliografija jeste uglavnom odraz naučnoistraživačkog rada naših medicinskih stručnjaka.

...

Text search
Inv.No
Info
Signature
X2207
On-line
ZWB100 RISTImed 1955
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306