Banner
Point d.o.o.

Problemi filozofijske pedagogije; odnos filozofije i obrazovanja

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Problemi filozofijske pedagogije; odnos filozofije i obrazovanja / Stevan Pataki, uvodnu riječ napisao: dr. Albert Bazala. -
Impresum
Zagreb : Zadružna štamparija, 1933. -
Materijalni opis
182 str. ; 20 cm. -
Uputnica
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. Varaždin.

Dr. A. Bazala:

UVODNA RIJEČ.

»Čovjek nije ništa no što
uzgoj načini od njega«.

Kant.

Govoriti o krizi postalo je danas već trivijalno, ako se pod tim pomišlja samo na neprilično ekonomsko stanje, gdje se zna ili se bar osjeća, da je poremećaj ekonomskoga života tek jedan, iako možda najočitiji i najosjetljiviji simptom općega previranja, koje je zahvatilo sadašnji svijet i koje u posljednjem redu ide na promjenu čitava naziranja ljudskoga, a povlači za sobom i promjenu životnoga reda na sve strane.
Kao učesnici u tom previranju mi nismo u stanju pravo prosuditi domašaj tendencija, što oko nas nastaju, no ne može biti sumnje o tom, da postoji prilično općeno uvjerenje, da se nalazimo na prekretnici historijskoga događanja, iako se ne vide još pravo konture oblika, na kojima će se život srediti.
Smijemo li to naše stanje isporediti s prilikama, u kojima se zapadni svijet nalazio krajem srednjega i na prelazu u novi vijek ? Nije li danas kao i onda kolebanje osnova ekonomskoga života, razvijanje novih oblika u državnim i međunarodnim odnosima, traženje novoga duhovno-obrazovnoga ideala i njemu primjerena reda životnoga - nije li sve to znak završavanja jednoga historijskoga perioda i početak nove epohe, koja će se kad sazrije, činiti tako razumljiva, te će se kasnija pokoljenja čuditi, što je naše vrijeme nije moglo vidjeti.

...

Osobe
Ključne riječi
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X2272
On-line
37 PATAK pro
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306