Banner
Point d.o.o.

Jadranski zbornik II : prilozi za povijest Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Jadranski zbornik II : prilozi za povijest Istre, Rijeke i Hrvatskog primorja / odgovorni urednik Vjekoslav Bratulić. -
Impresum
Rijeka, Pula : Povijesno društvo Hrvatske, Podružnice u Rijeci i Puli, 1957. -
Materijalni opis
388 str. : ilustr. , 24 cm
Jezik
hrv, mul
ODJECI OKTOBARSKE REVOLUCIJE U ISTRI = Les échos de la revolution d’octobre en Istrie / Vjekoslav Bratulić
Naslov
ODJECI OKTOBARSKE REVOLUCIJE U ISTRI = Les échos de la revolution d’octobre en Istrie / Vjekoslav Bratulić
Materijalni opis
str. 5
Jezik
hrv, mul
NARODNI HEROJ NIKOLA CAR U NARODNOOSLOBODILACKOJ BORBI HRVATSKOG PRIMORJA I GORSKOG KOTARA = Le róle de Nikola Car (1910—1942) dans le mouvement de liberation nationale sur Littoral croate et a Gorski Kotar / Vinko Antić. -
Naslov
NARODNI HEROJ NIKOLA CAR U NARODNOOSLOBODILACKOJ BORBI HRVATSKOG PRIMORJA I GORSKOG KOTARA = Le róle de Nikola Car (1910—1942) dans le mouvement de liberation nationale sur Littoral croate et a Gorski Kotar / Vinko Antić. -
Materijalni opis
str. 33
Jezik
hrv, mul
MATIJA VLAČlĆ U LABINU I VENECIJI (1520.-1539.) = Matthias Flacius Illyricus in Labin (Albona) und Venezia (Venedig) 1520.—1539. / Mijo Mirković. -
Naslov
MATIJA VLAČlĆ U LABINU I VENECIJI (1520.-1539.) = Matthias Flacius Illyricus in Labin (Albona) und Venezia (Venedig) 1520.—1539. / Mijo Mirković. -
Materijalni opis
str. 63
Jezik
hrv, mul
LABINSKI FRAGMENT ISTARSKOG RAŽVODA = Le fragment de la »Istarski razvod« de la ville de Labin / Bernard Stulli. -
Naslov
LABINSKI FRAGMENT ISTARSKOG RAŽVODA = Le fragment de la »Istarski razvod« de la ville de Labin / Bernard Stulli. -
Materijalni opis
str. 95
Jezik
hrv, mul
PRIBISLAV JE BIO SAMO GASTALD BARB ANA (1199) = Pribislav n’etait que le gastald de Barban (1199) / Stjepan Antoljak. -
Naslov
PRIBISLAV JE BIO SAMO GASTALD BARB ANA (1199) = Pribislav n’etait que le gastald de Barban (1199) / Stjepan Antoljak. -
Materijalni opis
str. 113
Jezik
hrv, mul
BORBA ZA RAVNOPRAVNOST HRVATSKOG JEZIKA U ISTARSKOM SABORU = La lotta pei’ il raggiungimento di parita di diritto in merito all’uso della lingua croata e di quella italiana in Istria / Berislav Lukić. -
Naslov
BORBA ZA RAVNOPRAVNOST HRVATSKOG JEZIKA U ISTARSKOM SABORU = La lotta pei’ il raggiungimento di parita di diritto in merito all’uso della lingua croata e di quella italiana in Istria / Berislav Lukić. -
Materijalni opis
str. 121
Jezik
hrv, mul
DVA ISTARSKA UČITELJSKA ČASOPISA. PRILOG HISTORIJI HRVATSKE STAMPE U ISTRI = Due riviste dei maestri istriani (Contributo allo studio della storia della stampa croata in Istria) / Tone Peruško. -
Naslov
DVA ISTARSKA UČITELJSKA ČASOPISA. PRILOG HISTORIJI HRVATSKE STAMPE U ISTRI = Due riviste dei maestri istriani (Contributo allo studio della storia della stampa croata in Istria) / Tone Peruško. -
Materijalni opis
str. 149
Jezik
hrv, mul
RASPAD AUSTRO-UGARSKE I TRST = Il crollo dell’Austria-Ungheria e Trieste / Dragovan Šepić. -
Naslov
RASPAD AUSTRO-UGARSKE I TRST = Il crollo dell’Austria-Ungheria e Trieste / Dragovan Šepić. -
Materijalni opis
str. 169
Jezik
hrv, mul
SAVEZNIČKI ULTIMATUM U JADRANSKOM PITANJU SIJEČNJA 1920. GODINE = L’ultimatum degli alleati nell’anno 1920 / Bogdan Krizman. -
Naslov
SAVEZNIČKI ULTIMATUM U JADRANSKOM PITANJU SIJEČNJA 1920. GODINE = L’ultimatum degli alleati nell’anno 1920 / Bogdan Krizman. -
Materijalni opis
str. 199
Jezik
hrv, mul
IZ POVIJESTI KOLONATA U ISTRI I SLOVENSKOM PRIMORJU = Die geschichtlichen Kolonatsverhältnisse in Istrien / Branko Marušić. -
Naslov
IZ POVIJESTI KOLONATA U ISTRI I SLOVENSKOM PRIMORJU = Die geschichtlichen Kolonatsverhältnisse in Istrien / Branko Marušić. -
Materijalni opis
str. 237
Jezik
hrv, mul
POJAVA KAPITALISTIČKIH ODNOSA U VEPRINAČKOJ OPĆINI = La manifestation des rapports capitalistes dans la commune de Veprinac / Oleg Mandić. -
Naslov
POJAVA KAPITALISTIČKIH ODNOSA U VEPRINAČKOJ OPĆINI = La manifestation des rapports capitalistes dans la commune de Veprinac / Oleg Mandić. -
Materijalni opis
str. 281
Jezik
hrv, mul
EKONOMSKI POLOŽAJ KMETOVA CABARSKE GOSPOSTIJE U VRIJEME UVOĐENJA OPĆE URBARIJALNE REGULACIJE (1778) = Die ökonomische Lage der Untertanen der Herrschaft von Cabar (Tschubar) zur Zeit der Gestaltung der allgemeinen Urbarial-Regulation (1778.) / Ivan Erceg. -
Naslov
EKONOMSKI POLOŽAJ KMETOVA CABARSKE GOSPOSTIJE U VRIJEME UVOĐENJA OPĆE URBARIJALNE REGULACIJE (1778) = Die ökonomische Lage der Untertanen der Herrschaft von Cabar (Tschubar) zur Zeit der Gestaltung der allgemeinen Urbarial-Regulation (1778.) / Ivan Erceg. -
Materijalni opis
str. 293
Jezik
hrv, mul
NEKA SABIRANJA I PODAVANJA NA PODRUČJU CRESA IOSORA POD VENECIJOM. (COLTA, COLTA GALIUA, COLLECTA, TANSA, GUARDIE I T. D.) = Collette e tasse nel territorio di Osor (Ossero) e Cres (Cherso) durante ildominio di Venezia / Danilo Klen. -
Naslov
NEKA SABIRANJA I PODAVANJA NA PODRUČJU CRESA IOSORA POD VENECIJOM. (COLTA, COLTA GALIUA, COLLECTA, TANSA, GUARDIE I T. D.) = Collette e tasse nel territorio di Osor (Ossero) e Cres (Cherso) durante ildominio di Venezia / Danilo Klen. -
Materijalni opis
str. 311
Jezik
hrv, mul
RIBARSTVO LOŠINJANA = The History of the Lošinj Fisheries / Branko Kojić. -
Naslov
RIBARSTVO LOŠINJANA = The History of the Lošinj Fisheries / Branko Kojić. -
Materijalni opis
str. 325
Jezik
hrv, mul
OSNUTAK I RAZVITAK KRČKOG PAROBRODARSTVA = Fondazione e sviluppo della navigazione a vapore nell’isola di Krk (Veglia) / Radojica F. Barbalić. -
Naslov
OSNUTAK I RAZVITAK KRČKOG PAROBRODARSTVA = Fondazione e sviluppo della navigazione a vapore nell’isola di Krk (Veglia) / Radojica F. Barbalić. -
Materijalni opis
str. 337
Jezik
hrv, mul
SLIKARSTVO RIJEKE U XIX. STOLJEĆU = The Painting of Rijeka in the 19-th Century / Boris Vižintin. -
Naslov
SLIKARSTVO RIJEKE U XIX. STOLJEĆU = The Painting of Rijeka in the 19-th Century / Boris Vižintin. -
Materijalni opis
str. 357
Jezik
hrv, mul
ARHEOLOGIJA
ILIRSKO ŽARNO GROBLJE U KAŠTELU KRAJ BUJA = Die Ausgrabungen der illyrischen Gräberfelder bei Kaštel / Boris Bačić. -
Naslov
ILIRSKO ŽARNO GROBLJE U KAŠTELU KRAJ BUJA = Die Ausgrabungen der illyrischen Gräberfelder bei Kaštel / Boris Bačić. -
Materijalni opis
str. 381
Jezik
hrv, mul
NEKI NOVI ANTIKNI NALAZI U ISTRI = Archäologische Funds auf dem Gebiet Istriens / Stefan Mlakar. -
Naslov
NEKI NOVI ANTIKNI NALAZI U ISTRI = Archäologische Funds auf dem Gebiet Istriens / Stefan Mlakar. -
Materijalni opis
str. 433
Jezik
hrv, mul
PRILOZI I GRAĐA
IZVJEŠTAJ BANSKOG STOLA U ZAGREBU OD 26. APRILA 1852. GODINE O SLUŽBENOM JEZIKU NA SUDOVIMA U RIJECI = Bericht der Banal-Tafel in Zagreb von 26. April 1852. über die Amtssprache bei Gerichten in Rijeka / Marko Ćutić. -
Naslov
IZVJEŠTAJ BANSKOG STOLA U ZAGREBU OD 26. APRILA 1852. GODINE O SLUŽBENOM JEZIKU NA SUDOVIMA U RIJECI = Bericht der Banal-Tafel in Zagreb von 26. April 1852. über die Amtssprache bei Gerichten in Rijeka / Marko Ćutić. -
Materijalni opis
str. 465
Jezik
hrv, mul
BRODARSTVO I VEZE OTOKA HVARA SA HRVATSKIM PRIMORJEM 1804. GODINE = Shiping and the Connections of the Island of Hvar with the Maritime Province of Croatia in 1804. / Oliver Fijo. -
Naslov
BRODARSTVO I VEZE OTOKA HVARA SA HRVATSKIM PRIMORJEM 1804. GODINE = Shiping and the Connections of the Island of Hvar with the Maritime Province of Croatia in 1804. / Oliver Fijo. -
Materijalni opis
str. 517
Jezik
hrv, mul
VEZE DUBROVNIKA SA HRVATSKIM PRIMORJEM I ISTROM U XVIII. STOLJEĆU = The Connection of Dubrovnik, the Maritime Province of Croatia and Istria in the 18-th Century / Josip Luketić. -
Naslov
VEZE DUBROVNIKA SA HRVATSKIM PRIMORJEM I ISTROM U XVIII. STOLJEĆU = The Connection of Dubrovnik, the Maritime Province of Croatia and Istria in the 18-th Century / Josip Luketić. -
Materijalni opis
str. 525
Jezik
hrv, mul
BORBA ZA HRVATSKI JEZIK U RIJEČKOM KAZALIŠTU GODINE 1842. (PREMA DOPISIMA »ILIRSKIH NARODNIH NOVINA») / Miroslava Despot. -
Naslov
BORBA ZA HRVATSKI JEZIK U RIJEČKOM KAZALIŠTU GODINE 1842. (PREMA DOPISIMA »ILIRSKIH NARODNIH NOVINA») / Miroslava Despot. -
Materijalni opis
str. 533
Jezik
hrv, mul
ZAHTJEV ŽA IZJEDNAČENJE CARINSKE TARIFE NA DRVENI UGLJEN U RIJECI I TRSTU 1776-1779 / Ivan Erceg. -
Naslov
ZAHTJEV ŽA IZJEDNAČENJE CARINSKE TARIFE NA DRVENI UGLJEN U RIJECI I TRSTU 1776-1779 / Ivan Erceg. -
Materijalni opis
str. 537
Jezik
hrv, mul
PRIKAZI
MIJO MIRKOVIĆ : EKONOMSKA HISTORIJA JUGOSLAVIJE / V. Bratulić. -
Naslov
MIJO MIRKOVIĆ : EKONOMSKA HISTORIJA JUGOSLAVIJE / V. Bratulić. -
Materijalni opis
str. 541
Jezik
hrv, mul
RADOVI INSTITUTA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZADRU, SVESKA III., ZAGREB 1957. (Berislav Lukić) / Berislav Lukić. -
Naslov
RADOVI INSTITUTA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZADRU, SVESKA III., ZAGREB 1957. (Berislav Lukić) / Berislav Lukić. -
Materijalni opis
str 543
Jezik
hrv, mul
ZBIRNO DJELO O OTOKU SUSKU (Vinko Antić) / Vinko Antić. -
Naslov
ZBIRNO DJELO O OTOKU SUSKU (Vinko Antić) / Vinko Antić. -
Materijalni opis
str. 544
Jezik
hrv, mul
OLIVER FIJO : PRILOZI POZNAVANJU POMORSKOG ŠKOLSTVA NA NAŠOJ OBALI U XIX. STOLJEĆU / R. F. Barbalić. -
Naslov
OLIVER FIJO : PRILOZI POZNAVANJU POMORSKOG ŠKOLSTVA NA NAŠOJ OBALI U XIX. STOLJEĆU / R. F. Barbalić. -
Materijalni opis
str. 545
Jezik
hrv, mul
DR. ANTE MANDIĆ : FRAGMENTI ZA HISTORIJU UJEDINJENJA / Vjekoslav Bratulić. -
Naslov
DR. ANTE MANDIĆ : FRAGMENTI ZA HISTORIJU UJEDINJENJA / Vjekoslav Bratulić. -
Materijalni opis
str. 546
Jezik
hrv, mul
H. SCHMIDINGER : PATRIARCH UND LANDESHERR (DIE WELTLICHE HERRSCHAFT DER PATRIARCHEN VON AQUILEIA BIS ZUM ENDE DER STAUGER). (Iva Percio) / . -
Naslov
H. SCHMIDINGER : PATRIARCH UND LANDESHERR (DIE WELTLICHE HERRSCHAFT DER PATRIARCHEN VON AQUILEIA BIS ZUM ENDE DER STAUGER). (Iva Percio) / . -
Materijalni opis
str. 547
Jezik
hrv, mul
Otvori sve
Ključne riječi
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X2561
On-line
942.73 JADRA ZBO
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306