Banner
Knjižnica i čitaonica grada Preloga

Memorandum o agrarnoj reformi

E-građa, knjige Vrsta gradje
Nacin citiranja CITATION MARC prikaz MARC
Title
Memorandum o agrarnoj reformi / sastavio i podnio regentu Aleksandru i ministru predsjedniku Protiću Savez gospodara u Zagrebu. -
Impressum
Zagreb : Hermes, 1919. -
Material description
16 str. ; 21 cm. -
Language
Srpski
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici GMV Varaždin.

Državnim prevratom razbila je feudalna dunavska monarikija još prije, nego se mogla biti po silama entente oružjem zauzeta, a oni njezini dijelovi, koje nastava naš narod, ujediniše se sa slobodnom i demokratskom Srbijom u jedinstveno kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca.
Nova se naša država ima konsolidirati na modernim demokratskim principima.

Kao nužna posljedica toga imat će da se demokratizuje sav dosadašnji feudalni veleposjed, koji odsele imade postati :glavnom bazom naše narodne snage.

Ove radosne činjenice objavljene su čitavom narodu manifestom kraljevića Aleksandra, kojim je navješteno, da će svaki zemljoradnik u našoj državi moći da dobije toliko zemlje, da može od vlastitog gospodarstva živjeti.

Problem dalnjega gospodarskog života i razvoja naše države uma da se sad riješi novim agrarnim zakonima.
Ministarski je savjet postavio najprije načela, po kojima se imade provesti onaj dio agrarne reforme, koji obuhvaća demokratizaciju zemljišnog posjeda, a. zatim izdao u istoj stvari „Prethodne odredbe .za provedbu agrarne reforme˝ od 25. veljače o. g., kojima ekspropriira sav veleposjed, odredjuje način raskomadanja medju
maloposjednike i povjerava provedbu svega toga ministru za .socijalnu politiku preko naročitog državnog ureda za provedbu, agrarnih reforma.

Text search
Inv.No
Info
Signature
X1710
In the reading room!
241 MEMOR agr
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306