Banner
Gradska knjižnica grada Donjeg Miholjca

Od gramatike prema komunikaciji

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
978-953-169-433-9
Naslov
Od gramatike prema komunikaciji / Lada Badurina. -
Impressum
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Rijeka : Filozofski fakultet, 2021. -
Materijalni opis
353 str. ; 24 cm. -
ISBN
978-953-169-433-9
Jezik
Hrvatski
Napomena
Bilješka o autorici: str. 353.
Bibliografija: str. 317-336. - Kazala.

Knjiga Lade Badurine Od gramatike prema komunikaciji sastoji se od triju cjelina koje obrađujući različite teme imaju za cilj ukazati na povezanost gramatike i komunikacije.

Prva cjelina, Gramatika i komunikacija, sadrži studije Padež i komunikacija, Glagoli govorenja i tekst, O modalnosti – s osobitim obzirom na modalne glagole, Vrste riječi: gramatikalizacija i pragmatikalizacija, Pragmatika veznih sredstava, Odgovori na pitanja o pitanjima. U prvoj studiji Lada Badurina posebnu pozornost posvećuje padežu kao komunikacijskoj kategoriji te donosi vrijedno tumačenje vokativa kao padeža čija je jedina i jedinstvena vrijednost komunikacijska. Pored njega tumači i dativ, čija veza s komunikacijskim činom nije jedina i jedinstvena vrijednost, nego je ostvaruje u svojemu podtipu, tj. etičkome dativu ili dativu interesa.

Druga cjelina, Sintaksa složene rečenice i teksta, sadrži studije koje tematiziraju odnos složene rečenice i teksta – Složena rečenica i tekst, Red sastavnica na razini složene rečenice i teksta, Asindetske strukture: koordinacija, subordinacija i tekst, Asindetske subordinirane strukture te Vremenski odnosi na razini složene rečenice i teksta.

Treća cjelina, Nove studije o tekstu i diskursu, posvećena je tekstu – jezikoslovnim pristupima koji se njime bave, znanstvenom tekstu, polemici, psovci, kletvi i vicu. Obuhvaća studije Jezikoslovni pristupi tekstu, Ispod teksta: bilješka o fusnoti, Fusnota o (Stojevićevoj) fusnoti, O semantici i pragmatici diskursnih oznaka, O dijalogu, Polemičnost i polemike Ive Pranjkovića, Tekst protiv teksta: O argumentaciji u polemičkom diskursu, Jezična i pragmatična obilježja psovke, O kletvi i psovci, Zaustavi me ako si već čuo: O pragmatici vica te Stereotipi u vicevima.

Riječ je o zapaženoj znanstvenoj monografiji u kojoj je sve sustavno posloženo. Autorica vrlo pedantno, ozbiljno i odmjereno, a nadasve obaviješteno raspravlja o recentnim temama. Autoričin pristup opisu gramatičkih i komunikacijskih fenomena teorijski je primjeren, metodološki prikladan i nadasve znanstveno originalan.

Inv.br.
Info
Signatura
28007
Dostupno
81 BAD o
Gradska knjižnica grada Donjeg Miholjca - Trg Ante Starčevića 22, Donji Miholjac - Tel: 031 631 746