Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu = Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : journal of economics and business

Tekstualna građa, tiskana
God. 15, sv. 1(1997)- . -
Naslov
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu = Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : journal of economics and business / glavni i odgovorni urednik Ivo Sever. -
Impressum
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 1997- . -
Materijalni opis
24 cm
ISBN
1331-8004
Jezik
hrv, eng
Polugodišnjak.

15(1997): br. 2 ;
16(1998): br. 1, 2 ;
17(1999): br. 2 ;
18(2000): br. 1, 2 ;
19(2001): br. 1, 2 ;
20(2002): br. 1, 2 ;
21(2003): br. 1, 2 ;
22(2004): br. 1, 2 ;
23(2005): br. 1, 2 ;
24(2006): br. 1, 2 ;
25(2007): br. 1, 2 ;
26(2008): br. 1, 2 ;
27(2009): br. 1, 2 ;
28(2010): br. 1, 2 ;
29(2011): br. 1, 2 ;
30(2012): br. 1, 2 ;
31(2013): br. 1, 2 ;
32(2014): br. 1, 2 ;
33(2015): br. 1, 2 ;
34(2016): br. 1, 2 ;
35(2017): br. 1, 2 ;
36(2018): br. 1, 2 ;
37(2019): br. 1,

Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
51
U čitaonici!
33 ZBO
ZBIRKA MEĐUKNJIŽNIČNE RAZMJENE
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin - Pavlinska 2, Varaždin - Tel: 042 390 878, 042 390 877