Economic and business review = Ekonomska in poslovna revija : for Central and South-Eastern Europe. -

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Economic and business review = Ekonomska in poslovna revija : for Central and South-Eastern Europe. -
Impressum
Ljubljana : Ekonomska fakulteta : Zveza ekonomistov Slovenije, 1999- . -
Materijalni opis
24 cm
ISBN
1580-0466
Jezik
eng, slo
Tromjesečnik. - Opis izrađen na temelju vol. 12, br. 2(2010).

12(2010): 1, 2, 3, 4, posebno izd. ;
13(2011): 1/2, 3, 4 ;
14(2012): 1, 2, 3, posebno izd. ;
15(2013): 1, 2, 3, posebno izd. ;
16(2014): 1, 2, 3, posebno izd. ;
17(2015): 1, 2, 3, posebno izd. ;
18(2016): 1, 2, 3, posebno izd. ;
19(2017): 1, 2, 3 ;
20(2018): 1, 2, 3, posebno izd. ;
21(2019): 1, 2,

Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
248
U čitaonici!
33 ECO
ZBIRKA MEĐUKNJIŽNIČNE RAZMJENE
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin - Pavlinska 2, Varaždin - Tel: 042 390 878, 042 390 877