Banner
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu

Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
12603
Naslov
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem : disertacija / Goran Baloević ; mentor Jure Radnić, komentorica Sandra Juradin. -
Impresum
Split : G. Baloević, 2015. -
Materijalni opis
[10], 200 listova : graf. prikazi, ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str. Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. - Str. [201]: Životopis autora. -
Sažetak ; Abstract: Experimental testing and numerical modeling of masonry-infilled concrete and steel frames under static and dynamic loads. - Bibliografija: listovi 189-200.
Inv.br
Info
Signatura
Zbirka
K2265
Dostupno
DR 85
Doktorske disertacije
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu - Matice hrvatske 15, Split - Tel: 021 303 309