Banner
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu

Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
13478
Naslov
Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica : disertacija / Marina Sunara Kusić ; mentor Alen Harapin, komentor Jure Radnić. -
Impresum
Split : M. Sunara Kusić, 2017. -
Materijalni opis
[13], 178 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi, tabele ; 31 cm. -
Jezik
hrv, eng
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. - List [179]: Bilješka o autorici. -
Sažetak ; Summary: Numerical modeling of fluid structure interaction with combined finite element method and smoothed particle hydrodynamics. - Bibliografija: listovi 167-178.
Inv.br
Info
Signatura
Zbirka
K2955
Dostupno
DR 102
Doktorske disertacije
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu - Matice hrvatske 15, Split - Tel: 021 303 309