Banner
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu

Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica

Fakultäten, Dissertationen Vrsta gradje
13478
Titel
Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica : disertacija / Marina Sunara Kusić ; mentor Alen Harapin, komentor Jure Radnić. -
Impressum
Split : M. Sunara Kusić, 2017. -
Materialbeschreibung
[13], 178 listova : ilustr. u bojama, graf. prikazi, tabele ; 31 cm. -
Sprache
hrv, eng
Anmerkung
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. - List [179]: Bilješka o autorici. -
Sažetak ; Summary: Numerical modeling of fluid structure interaction with combined finite element method and smoothed particle hydrodynamics. - Bibliografija: listovi 167-178.
Inv.-Nr
Info
Unterschrift
Sammlung
K2955
Erhältlich
DR 102
Doktorske disertacije
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu - Matice hrvatske 15, Split - Tel: 021 303 309