Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Per signa sensibilia : liturgijski simbolički govor

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
45
Naslov
Per signa sensibilia : liturgijski simbolički govor / Ivan Šaško. -
Impressum
Zagreb : Glas Koncila ; 2004. (Lukavec : Offset Markulin). -
Materijalni opis
580 str. ; 24 cm. -
ISBN
953-6258-87-0
Jezik
Hrvatski
Napomena
Nakl. 1000 primj, Bilješka o autoru: str. [580]...
Bibliografija: str. 566-571.

Prva knjiga na hrvatskom jeziku koja na popularan način sažima i tumači dvijetisućljetnu liturgijsku tradiciju Crkve. Uz zanimljivosti iz prošlosti mogu se - u duhu liturgijske obnove Drugoga vatikanskog sabora - pronaći odgovori na mnoga aktualna pitanja sadašnjeg trenutka.
Načinom na koji je napisana knjiga je pristupačna širemu čitateljstvu, a ne samo teološkim i liturgijskim stručnjacima, te može biti dragocjenom pomoći u nastavi vjeronauka, u odgajanju vjernika u liturgijskoj kulturi kao i u produbljivanju osobnoga poznavanja liturgijske zbilje.

Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
12826 Sv. A
Dostupno
2-5 ŠAŠ p
22581 Sv. B
Dostupno
2-5 ŠAŠ p
MARKO CULEJ
23246 Sv. C
Dostupno
2-5 ŠAŠ p
45/2009
Dostupno
2-5 ŠAŠ p
MARKO CULEJ
UKUPNO: 4
Biskupijska knjižnica Varaždin - Zagrebačka 3, Varaždin - Tel: 042 314 161