Trendovi u prehrani

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Trendovi u prehrani / Greta Krešić. -
Impressum
Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2012. -
Materijalni opis
XIX, 365 str. : ilustr. ; 24 cm. -
ISBN
953-7842-02-4
Jezik
Hrvatski
Napomena
Bibliografija iza svakog poglavlja. - Kazalo.

Ovaj je sveučilišni udžbenik namijenjen studentima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, ali i onima koji se bave hranom i prehranom. U njemu je dan sveobuhvatan prikaz trendova u prehrani, uz adekvatne nutricionističke edukacijske oznake. Kroz jedanaest poglavlja autorica piše o povijesnom razvoju prehrane i znanosti o prehrani, odabiru hrane i suvremenoj prehrani, označavanju hrane i pružanju informacija o hrani, funkcionalnoj, GMO i ekološkoj hrani kao i o sigurnosti hrane. U tri cjeline piše o mediteranskoj, vegetarijanskoj i makorbiotičkoj prehrani, a u posljedenjm poglavlju o vezi prehrane i religije.

Inv.br.
Info
Signatura
Odjel
P21521
Dostupno
613.2 KREŠI tre
3
Knjižnica i čitaonica grada Preloga - Glavna ulica 33, Prelog - Tel: 040 646 753