Vilijun

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Vilijun / Jasna Horvat. -
Impressum
Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. -
Materijalni opis
223 str. : ilustr. ; 22 cm. -
ISBN
953-303-887-2
Jezik
Hrvatski
Str. 209-223: Ars Horvatiana / Dubravka Oraić Tolić. - Bilješke uz tekst.

Vilijun je roman o Marku Polu i Kublaj kanu u godini njihova rastanka. Marko Polo pripovijeda Kublaj kanu o gradovima na Putu svile, a Kublaj kan sa zanimanjem sluša Marka Pola kako bi odlučio hoće li mu dopustiti povratak u domovinu.

Spoj je to dvaju nomada i dviju kultura unutar kojih Marko Polo opisuje i brojne druge kulture s kojima se susretao i upoznavao na Putu svile. Roman je to o nomadizmu – misaonom i putničkom, ali i o povjerenju, prijateljstvu i odanosti.

Roman Vilijun svojevrsna je permutacija već postojećega romana Vilikon. Glavni su likovi isti – Marko Polo i Kublaj kan, a identičan je i okvir priče ustrojen po magičnome kvadratu broja 12. Međutim, roman Vilijun u svojim leksikonskim dionicama oživotvoruje postaje na Putu svile te je na taj način kulturološka iskaznica Hrvatske, ali i brojnih zemalja i postaja na Putu svile. Uživljavanjem u duh Marka Pola, prvoga globalnog putnika i drevnoga istraživača, čitatelj je pozvan na interaktivno korištenje ove knjige igračke i njezino iščitavanje u mnogim smjerovima i na mnoge načine.

Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Odjel
P24250
Dostupno
39 HORVA vil
4
Knjižnica i čitaonica grada Preloga - Glavna ulica 33, Prelog - Tel: 040 646 753