Tehnička enciklopedija. -

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Tehnička enciklopedija. -
Impressum
Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1963-. -
Materijalni opis
sv. : ilustr. ; 30 cm. -
Jezik
Hrvatski
Napomena
Od sv. 9. izdavač je promijenio ime u Jugosl. lek. zavod˝Miroslav Krleža˝, od 12. sv.u Leksikografski zavod ˝Miroslav Krleža˝.

Posljednji svezak Tehničke enciklopedije sadrži kazalo pojmova od 1. do 13. sveska.

1. : A-Beta. -
Naslov
1. : A-Beta. -
Impressum
, 1963
Materijalni opis
711 str. -
Jezik
HRV
2 : Beto-C. -
Naslov
2 : Beto-C. -
Impressum
, 1966
Materijalni opis
675 str. -
Jezik
HRV
3. : E-Električna. -
Naslov
3. : E-Električna. -
Impressum
, 1969
Materijalni opis
706 str. -
Jezik
HRV
4. : Električne-Elektroni. -
Naslov
4. : Električne-Elektroni. -
Impressum
, 1973
Materijalni opis
732 str. -
Jezik
HRV
5 : Elektrons-F. -
Naslov
5 : Elektrons-F. -
Impressum
, 1976
Materijalni opis
648 str. -
Jezik
HRV
6 : G-Ka. -
Naslov
6 : G-Ka. -
Impressum
, 1979
Materijalni opis
758 str. -
Jezik
HRV
7 : Ke-Med. -
Naslov
7 : Ke-Med. -
Impressum
, 1980
Materijalni opis
713 str. -
Jezik
HRV
8 : Meh-Mos. -
Naslov
8 : Meh-Mos. -
Impressum
, 1982
Materijalni opis
713 str. -
Jezik
HRV
9 : Mot-Org. -
Naslov
9 : Mot-Org. -
Impressum
, 1984
Materijalni opis
723 str. -
Jezik
HRV
10 : Oru-Polj. -
Naslov
10 : Oru-Polj. -
Impressum
, 1986
Materijalni opis
711 str. -
Jezik
HRV
11 : Pov-Sap. -
Naslov
11 : Pov-Sap. -
Impressum
, 1988
Materijalni opis
710 str. -
Jezik
HRV
12 : Sat-Teo. -
Naslov
12 : Sat-Teo. -
Impressum
, 1992
Materijalni opis
XVI, 732 str. -
Jezik
HRV
13 : Ter-Ž, kazalo. -
Naslov
13 : Ter-Ž, kazalo. -
Impressum
, 1997
Materijalni opis
XVI, 760 str. -
Jezik
HRV
Inv.br.
Info
Signatura
Odjel
Zbirka
P 10754 Sv. 1
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10755 Sv. 2
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10756 Sv. 3
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10757 Sv. 4
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10758 Sv. 5
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10759 Sv. 6
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10760 Sv. 7
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10761 Sv. 8
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10762 Sv. 10
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10763 Sv. 11
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10764 Sv. 12
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10765 Sv. 13
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
P 10781 Sv. 9
U čitaonici!
03:62 TEHNI
5
UKUPNO: 13
Knjižnica i čitaonica grada Preloga - Glavna ulica 33, Prelog - Tel: 040 646 753