Banner
Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina

Židovi u Hrvatskoj nakon Holokausta

Tekstualna građa, tiskana Vrsta gradje
25587
Naslov
Židovi u Hrvatskoj nakon Holokausta / Naida-Michal Brandl. -
Impresum
Zagreb : Leykam international, 2023. -
Materijalni opis
438 str. : ilustr. ; 24 cm. -
ISBN
978-953-340-154-6
Napomena
Predgovor: str. 9-15. - Pojmovnik: str. 365-396. - Bilješka o autorici: str. 437-438.
Bibliografija: str. 397-424; bibliografske bilješke i uz tekst. - Imensko kazalo.

Ovo je prva znanstvena monografija koja se bavi dosad nerazjasˇnjenom sudbinom Zˇidova koji su prezˇivjeli Drugi svjetski rat i Holokaust te koja ispituje njihovo iskustvo zˇivota u komunisticˇkoj Jugoslaviji I odlazak u Izrael tijekom četiriju posljednjih alija. Knjiga je namijenjena zainteresiranima za sudbinu Zˇidova u Hrvatskoj / Jugoslaviji u razdoblju nakon zavrsˇetka Drugoga svjetskog rata, ali i onima koji zˇele znati visˇe o kompleksnom odnosu Zˇidova i Hrvata, posebice komunista u porac´u. Ova knjiga predstavlja fundamentalan doprinos povijesti zˇidovske zajednice u Hrvatskoj te c´e svaki sljedec´i pokusˇaj historiografske, ali i drusˇtvene rasprave o njihovu iskustvu nuzˇno morati uzeti u obzir autoricˇinu interpretaciju i zakljucˇke do kojih je ona dosˇla.

Inv.br
Info
Signatura
Odjel
A11304
Dostupno
32 BRA ž
Odjel odrasli
Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina - Trg Ante Starčevića 3, Bedekovčina - Tel: 049 213 656