Banner
Point d.o.o.

Bibliografija liječničkog vjesnika : 1877-1977

E-material, books Vrsta gradje
Title
Bibliografija liječničkog vjesnika : 1877-1977 / urednik Željko Poljak. -
Impressum
VIII, 232 str. ; 29 cm
Referral
Language
Hrvatski
Remark
Kazala.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici Opće bolnice Varaždin.

PREDGOVOR

Kao posljednji broj stotog godišta Liječničkog vjesnika objavljujemo i dostavljamo čitaocima Bibliografiju Liječničkog vjesnika od 1877. do 1977. tj. za 99 prošlih godišta (god. 1882. i 1884. nije izlazio).
Time ispunjavamo svoje obećanje i izvršavamo odluku Odbora za proslavu 100. obljetnice Liječničkog vjesnika i Glavnog odbora Zbora liječnika Hrvatske.
Zakašnjenje u tiskanju Bibliografije uzrokovano je opsežnošću posla na njenoj izradi i tiskanju, naknadnom odlukom da se obradi i 99. godište i poteškoćama u prikupljanju novaca za njeno objavljivanje.

Zamisao da se tiska bibliografija u povodu 100. obljetnice Liječničkog vjesnika nikla je na jednom od prvih sastanaka Odbora za proslavu koje smo održali u biblioteci Dermatovenerološke klinike u kliničkoj bolnici »Dr M. Stojanović«.
U početku im je predsjedavao prof. dr Zorislav Žmegač, a poslije, kada ga je spriječila bolest, zamjenjivao ga je prof. dr Theodor Diirrigl.
Ne sjećamo se više tko je prvi predložio da se bibliografija izradi i tiska, ali je taj prijedlog bio odmah prihvaćen, a poslije je samo razrađivan i dopunjavan.
Odlučeno je da se bibliografija sastavi po uzoru na Index medicus, da je sastave mr Zorka Zane i dr Anamarija Laboš,koje imaju veće iskustvo kao autori nekoliko godišta bibliografije Jugoslavenske medicinske periodike, i da urednik edicije bude prof. dr Željko Poljak. Željeli smo, nadalje, da bibliografiju dobiju svi članovi Zbora liječnika Hrvatske, a i sve bolničke biblioteke u Jugoslaviji.

Uvjereni smo da je objavljivanje bibliografije vrlo značajno, posebno za našu medicinu i znanost.
Ova Bibliografija Liječničkog vjesnika, za razliku od prije tiskanih, obuhvaća gotovo sve gradivo objavljeno na stranicama našeg časopisa.
Zbog toga će ona omogućiti ne samo profesionalnim povjesničarima medicine nego i kolegama pojedinih Medicinskih disciplina da točnije sagledaju i analiziraju evoluciju i značenje pojedinih bolesti, probleme u medicini u posljednjem stoljeću, razvitak pojedinih struka i doprinos pojedinaca tom razvitku.
Onima koji se na takav posao odluče, Bibliografija će pomoći da lakše dođu do izvora podataka, ona će im omogućiti da njihov trud bude objektivniji, precizniji, sveobuhvatniji.
Posebno to vrijedi za ona duga razdoblja kada je Liječnički vjesnik bio jedini ili barem jedan od malobrojnih medicinskih časopisa u nas.

...

Text search
Inv.No
Info
Signature
X2206
On-line
61:050 BIBlv
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306