Banner
Knjižnica i čitaonica ˝Fran Galović˝ Koprivnica

Poremećaji ponašanja, roditeljski stres i kvaliteta života u djece liječene kao kasna nedonoščad u jedinici intenzivnog liječenja

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Poremećaji ponašanja, roditeljski stres i kvaliteta života u djece liječene kao kasna nedonoščad u jedinici intenzivnog liječenja : doktorska disertacija / Branka Polić ; [mentori Ivana Kolčić, Andreja Bubić]. -
Impresum
Split : B. Polić, 2016. -
Materijalni opis
105 listova ; 30 cm + 1 optički disk. -
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 76-87, 90-99. - Summary: Behavioral outcomes, parenting stress and quality of life of children born as late preterm infants and treated in intensive care unit.

7. SAŽETAK

Poremećaji ponašanja, roditeljski stres i kvaliteta života u djece liječene kao kasna nedonoščad u jedinici intenzivnog liječenja Kasna nedonoščad ima povećan rizik za poteškoće ponašanja i za lošiju kvalitetu života.
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati poremećaje u ponašanju i kvalitetu života u kasne nedonoščadi kao i razinu stresa u njihovih roditelja.

Ponašanje djece procijenjeno je upitnikom Child Behavior Checklist (CBCL) u telefonskom intervjuu s majkama. Kvaliteta života procijenjena je pomoću upitnika Royal Alexandra Hospital for Children Measure of Function (RAHC MOF). Stres u roditalja procijenjen je upitnikom Parenting stress Index-Schort Forme (PSI-SF). Utjecaj sociodemografskih, perinatalnih i neonatalnih čimbenika na kliničku razinu poteškoća ponašanja i kvalitetu
života, kao i na stres u roditelja, procijenjen je logističkom regresijom.

Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1841
Dostupno
D 2016 POL
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306