Banner
Knjižnica i čitaonica grada Preloga

Deset godina unapredivanja narodnog zdravlja

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Deset godina unapredivanja narodnog zdravlja / Andrija Štampar. -
Impresum
Zagreb : Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina, 1934. -
Materijalni opis
135 str. : ilustr. ; 34 cm. -
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici Opće bolnice Varaždin.

Nema dvojbe da je djelovanjem dr A. Štampara obilježena jedna faza evolucije saniteta u Jugoslaviji koja se znatno izdiže nad drugima.
Ta je faza vidljivo markirana njegovim dolaskom u Ministarstvo narodnog zdravlja i njegovim odlaskom iz Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja.

Mi, njegovi suradnici i pomagači, sudionici njegovih radosti i žalosti u velikom poslu, držali smo da je potrebno za razumijevanje tendencije i dinamike ove faze, da sam nosilac toga rada u času kad ostavlja domovinu i polazi na dulje vremena u daleki, nemirni svijet, iznese misli vodilje pokreta koji je vodio i označi faktore koji su taj pokret pomagali, a koji kočili.
Sretni smo da se je dr Štampar toj našoj molbi odazvao i što možemo da iznesemo prikaz jednoga od najvažnijih radova u našoj zemlji od njezina postanka a od čovjeka, najpozvanijeg za to.

Smatrali smo ovu priliku najpogodnijom da se u vezi s prikazom rada prvi put prikaže i portret njegova tvorca.
Taj je zadatak rado preuzeo na sebe poznati prvoborac na polju našega narodnog zdravlja prof, dr Jovanović-Batut.
Crtajući ličnost dr Štampara i želeći mu odrediti mjesto u historiji narodnog saniteta profesor je Batut u svojem prikazu ocrtao prilike u Srbiji i Crnoj Gori koje su predhodile Štamparovoj fazi.

Nažalost, nije bilo prilike da se taj rad prikaže s druge strane i u odnosu spram saniteta u ostalim dijelovima naše zemlje.
Iz prikaza toga stanja iskočila bi zacijelo ličnost dra Štampara još relijefnije i jasnije.

Ako nam uspije da ovom publikacijom približimo djelo dra Štampara sadanjim i budućim naraštajima da ga shvate, bolje razumiju i objektivno sude, smatraćemo da smo postigli cilj.

Radovi oko unapređenja sanitetske struke i narodnog zdravlja u našoj zemlji za poslednjih 60 godina / Dr. M. Jovanović-Batut. -
Naslov
Radovi oko unapređenja sanitetske struke i narodnog zdravlja u našoj zemlji za poslednjih 60 godina / Dr. M. Jovanović-Batut. -
Materijalni opis
str. 5-14
Jezik
hrv
Deset godina unapređivanja narodnog zdravlja = Dr. A. Štampar. -
Naslov
Deset godina unapređivanja narodnog zdravlja = Dr. A. Štampar. -
Materijalni opis
str. 15134
Jezik
hrv
Otvori sve
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X605
U čitaonici!
61 ŠTAMP des
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306