Banner
Knjižnica i čitaonica grada Preloga

Filosofija : Logika Dijalektika, svezak 1

Materiale elettronico, libri Vrsta gradje
Nacin citiranja Citazione MARC prikaz MARC
Titolo
Filosofija : Logika Dijalektika, svezak 1 / Dr. Josip Stadler. -
Impressum
Sarajevo : Kaptol Vrhbosanski, 1904. -
Descrizione materiale
240 + 16 str. ; 20 cm. -
Digitalizirana knjiga - Originalni dokument u Prvoj gimnaziji u Varaždinu.

Predgovor.

Stari Grci i Rimljani imahu vještih državnika vojskovogja na glasu, umjetnika svake vrste, umnih zakonoznanaca, dubokih poznavalaca prava, učenih pisaca, velikih govornika, ali nada sve istakoše se veliki mudraci, filozofi, koji tumačeć cijelu filozofiju k sebi pritegoše učenika na hiljade, kojima tvrde temelje položiše za sve znanosti uopće, a napose za one, kojima kaniše sav svoj život posvetiti.
Tako duboko obradiše oni mnogo polje filozofijsko, da još i dan danas trgamo plod sa grana filozofijskoga stabla, što na onom polju izraste.

Kao što je onda u staro vrijeme, tako je i danas proučavanje filozofije velevažno ne samo za temeljitu znanstvenu naobrazbu mladeži na školama, nego i u tu vrhu, da se čovjek zna iznaći u raznim pitanjima, koja dan danas na polju znanosti i života izbijaju na površinu.
Nazori krivi, što ih materijalisti imaju o svijetu, ne bi nikada korjena pustili, niti bi se onako duboko u srcu premnogih uvriježili, da su filozofiju temeljito proučili i time se usposobili, da mogu vidjeti, kako su materijalizmu neosnovane tvrdnje.
...

Persone
Autore del testo
Ricerca testuale
N.Inv.
Info
Segnatura
X1153
In sala lettura!
16 STADL, fil1
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306