Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Metaboličke i upalne promjene u bolesnika s opstrukcijskom apnejom tijekom spavanja : doktorska disertacija

Fakulteti, doktorske disertacije Vrsta gradje
Naslov
Metaboličke i upalne promjene u bolesnika s opstrukcijskom apnejom tijekom spavanja : doktorska disertacija / Joško Božić ; [voditelj rada Zoran Đogaš]. -
Impressum
Split : J. Božić, 2016. -
Materijalni opis
89 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm + 1 optički disk. -
Napomena
Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet.
Bibliografija: listovi 62-82. - Summary.

7. SAŽETAK

Opstrukcijska apneja tijekom spavanja (OSA) povezana je s poremećajem hipotalamo-hipofizno-adrenalne (HPA) osi i poremećajima u metabolizmu glukoze.Također, mnoge studije pokazale su različite upalne i metaboličke promjene u OSA pacijenata, ali dosad u ovoj populaciji nije istražena uloga adropina, novootkrivenog peptida koji je važan u energetskoj homeostazi.

Cilj ovog istraživanja bio je usporediti jutarnje plazmatske koncentracije kortizola, parametre metabolizma glukoze, plazmatske koncentracije adropina i medijatora sustavne upale između pacijenata s umjerenom i teškom OSA-om, s odgovarajućom kontrolnom skupinom.

Osobe
Autor teksta
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X1819
Dostupno
D 2016 BOŽ
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306