Banner
Pomorski fakultet u Splitu

Izveštaj o radu Jugoslovenskog nogometnog saveza u 1932 godini za XV redovnu godišnju skupštinu od 18-XII-1932 god.-

E-građa, knjige Vrsta gradje
Nacin citiranja Citiranje MARC prikaz MARC
Naslov
Izveštaj o radu Jugoslovenskog nogometnog saveza u 1932 godini za XV redovnu godišnju skupštinu od 18-XII-1932 god.-
Impresum
Beograd : Jugoslovenski nogometni savez, 1932.-
Materijalni opis
72 + 70 str. ; 23 cm.-
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga. Izvornik u privatnoj knjižnici.

Poziv

Za XV Redovnu Godišnju Skupštinu Jugoslavenskog Nogometnog Saveza u Beogradu, koja će se održati na dan 18 decembra 1932 god. u Beogradu u sali Radničke Komore u 8 časova ujutru, a stim, da ako se u određeno vreme ne sakupi dovoljan broj članova Skupština će se održati pola časa kasnije, na istom mestu sa istim dnevnim redom, bez obzira na broj prisutnih članova (§ 15) i to sa sledećim:

Dnevnim redom:

1.) Izbor verifikacionog odbora.
2.) Izbor dvojice perovođe i dvojice overača zapisnika.
3.) Izveštaj tajnika, blagajnika i revizionog odbora.
4.) Davanje razrešnice Upravnom odboru i revizionom odboru.
5.) Izbor Upravnog Odbora prema t. đ. § 18.
6.) Izbor revizionog odbora na godinu dana.
7.) Izmena pravila.
8.) Predlozi i žalbe. Ukoliko su predati tajniku Saveza 6 dana pre Skupštine prema si. g. § 18 pravila.

Iz sednice Upravnog Odbora jugoslavenskog Nogometnog Saveza koja je odžana 7 novembra 1932 god.

UPRAVNI ODBOR
JUGOSLAVENSKOG NOGOMETNOG SAVEZA.

Ključne riječi
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1888
On-line
061.2 IZVEŠ xx
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306