Banner
Osnovna škola ˝Vladimir Nazor˝, Križevci

Savjetovanje - Organizacijski i interpersonalni aspekti rukovođenja u zdravstvu (uvodni referati)

E-građa, knjige Vrsta gradje
Nacin citiranja Citiranje MARC prikaz MARC
Naslov
Savjetovanje - Organizacijski i interpersonalni aspekti rukovođenja u zdravstvu (uvodni referati) / [ur. Pavao Brajša]. -
Impresum
Varaždin : Medicinski centar Varaždin OOUR Opća bolnica, 1989. -
Materijalni opis
68 str. ; 20 cm
Jezik
Hrvatski
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici Opće bolnice Varaždin.

PREDGOVOR

Ova publikacija sadrži dva uvodna i osnovna referata savjetovanja:»ORGANIZACIJSKI I INTERPERSONALNI ASPEKTI RUKOVOĐENJA U ZDRAVSTVU«, koje se održava 24. i 25. listopada 1989. godine u Varaždinu, u organizaciji Radne jedinice za znanstveno-istraživački rad Medicinskog centra Varaždin u suradnji sa Školom narodnog zdravlja »ANDRIJA ŠTAMPAR« Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Udruženjem organizacija udruženog rada zdravstva Hrvatske u Zagrebu i Zavodom za organizaciju i ekonomiku zdravstva u Zagrebu.

U prvom referatu: »ORGANIZACIJSKI ASPEKTI RUKOVOĐENJA U ZDRAVSTVU« učinjen je pokušaj da se prikažu postojeći organizacijski oblici rukovođenja u zdravstvu, te ukaže na procese rukovođenja u funkciji unapređivanja razvoja, rada i poslovanja radnih organizacija zdravstva.

U drugom referatu: »INTERPERSONALNI ASPEKTI PROCESA RUKOVOĐENJA« ukazuje se na važnost i međusobni utjecaj interpersonalne dinamike radnih organizacija zdravstva, rukovođenja radnim organizacijama zdravstva i specifičnosti rađa i ciljeva zdravstvene radne organizacije, tj. zdravstvene prevencije, terapije i rehabilitacije.

Oba referata, ovdje tiskana, trebala bi poslužiti svim sudionicima savjetovanja kao podsjetnik za njihovo aktivno učešće u toku savjetovanja.
To su samo početna razmišljanja na temelju kojih očekujemo doprinos i razradu svih sudionika savjetovanja.
Smatramo da teme ovih referata, koje su ujedno i glavne teme savjetovanja, predstavljaju aktualne probleme radnih organizacija zdravstva u na.,, i da će potaknuti sve sudionike, da svojim iskustvom i znanjem doprinesu daljnjem unapređivanju rukovođenja radnim organizacijama zdravstva.

...

Organizacijski aspekt rukovođenja u zdravstvu / Luka Kovačić, Josip Kuzminski, Maja Vučetić-Šantek. -
Naslov
Organizacijski aspekt rukovođenja u zdravstvu / Luka Kovačić, Josip Kuzminski, Maja Vučetić-Šantek. -
Materijalni opis
str. 9-38
Jezik
hrv
Interpersonalni aspekt rukovođenja u zdravstvenoj zaštiti / Pavao Brajša, Maja Vučetić-Šantek, Hrvoje Kenfelj. -
Naslov
Interpersonalni aspekt rukovođenja u zdravstvenoj zaštiti / Pavao Brajša, Maja Vučetić-Šantek, Hrvoje Kenfelj. -
Impresum
str. 41-65
Jezik
hrv
Otvori sve
Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X1810
On-line
36 SAVJETO
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306