Banner
Gradska knjižnica grada Donjeg Miholjca

Pouka ob uzgoju domaće životinje

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Pouka ob uzgoju domaće životinje / sastavio Josip Ubl. -
Impressum
Zagreb : Narodne novine, 1882. -
Materijalni opis
163 str. ; 22 cm. -
Digitalizirana knjiga - Izvornik u privatnoj zbirci u Varaždinu.

U nas je prieka potreba, i skrajnje je vrieme, da nam gospodartvo na bolje okrene.
Mnogo si je doduše i samo nižje pučanstvo svojoj nevolji krivo, jer od naobraženijih Ijudih naputka o boljem gospodarenju rado ne prima, a mnogi smatra se dosta vješt jedino s one za nas upravo žalostne: „tako su naši stari radili, pa su svega dosta imali˝.
Istina je, da si je nekada mogao seljak, - možda manjom pazkom i manjim trudom - mnogo više privriediti, nego mu je to moguće danas.
Ali ako se uzmu u obzir tadanji odnošaji i u obee manje potreboće, pa i dosta velik broj domaćih životinjah, lasno je dokučiti, da se je i moglo porazmjerno više privriediti.
Sada se pako izdatci svakim danom povećavaju, a dohodci bivaju naprama tomu sve to manji.
Je li dakle moguće, da bi se mogao i sada uzdržati uz istu onu popustljivost i malu brigu za sama sebe?
Sigurno nije.
U ovom ozbiljnom trenutku svatko, tkogođ ikoliko s narodom u doticaj dolazi, te komu ma i najmanje na srdcu leži dobrobit, blagostanje, da i spas naroda svoga, pruži svoju pomoć, nastoj seljanstvo uputit, kojim mu je putem poći, da si uzmogne pomoći.

Komu su poznati klimatični, gospodarstveni i ini odnošaji Hrvatske, komu je poznat položaj zemlje; komu je poznato, da. ima
u liepoj Hrvatskoj mnogo bujnih livadah, komu je nadalje poznato, da je u Hrvatskoj, - koja je, reć bi, stvorena za uzgajanje raznih
domaćih životinjah, - podosta još zahirene stoke: s narni će uztvrditi, da je racionalno uzgajanje raznih domaćih životinjah, skoro
jedini vrutak, iz kojega se može pučanstvo najprvo pomoći nadati.
Ova grana gospodarstva od velike je važnosti, te zaslužuje osobitu pažnju i obzir s toga, što je kadra tako prihod pojedinomu poljodjelcu povisiti, kao i blagostanje cieloga naroda podići.
To me je upravo ponukalo, da sastavim evo ovo djelce, u kojem će svatko naći naputka, kako mu je s kojom vrsti domaćih
životinjah postupati, da što veću korist dobije.
U njemu naći će sgodnu rieč o krmi, načinu hranjenja, zatim o pasmini pojedinih životinjah, o načinu, kako se domaće životinje
usavršuju, oplemenjuju, upotrebljuju i tove.
Prama tomu govori se u ovomu djelcu o uzgajanju domaće životinje u obće, a napose ob uzgoju konjah, magaracah, govedah,
ovacah, kozah, krmadi i kunićah.
Kod sastavljanja ovoga djelca bilo mi je ponajglavnije na umu, sav materijal u koliko je samo moguće bilo stegnuti, a u što kraćem
najpotrebitije spomenuti.
Jesam li ovim djelcem našemu gospodarstvu odnosno živinogojstvu štogod privriedio, - postigoh svrhu:

U Križevcih mjeseca veljače 1882.

Josip Ubl.

Osobe
Autor teksta
Ključne riječi
Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X371
U čitaonici!
636 UBLJO pou
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306