Banner
Digitalna knjižnica

Praktična uputa u gradnju radio aparata. -

E-građa, knjige Vrsta gradje
Naslov
Praktična uputa u gradnju radio aparata. -
Impresum
Zagreb : Kastner i Oehler, 1927. -
Materijalni opis
96 str : ilustr. sheme tablice ; 24 cm
Jezik
Hrvatski
Napomena
Sa 30 slika, 60 šema i planova za gradnju.
Digitalizirana knjiga - Izvornik u knjižnici POINT d.o.o. Varaždin.

Predgovor,
Hoće li danas koji prijatelj radio-telefonije, da si sam sagradi prijemni aparat, obično je dotični bez pomoći i savjeta pred bezbrojnim i najrazličitijim šemama, koje većim dijelom datiraju veo od postanka radio-telefonije.
Ova knjižica neka mu bude vodič pri izboru, pa smo stoga objelodanili samo najbolje šeme, koje su u praksi mnogo dale.
Počimamo sa običnim detektor prijemnim aparatima i pružamo najbolje i prokušane stvari sve do kompliciranog Super-Heterodyna.
U koliko nam ovdje prostor dozvoljava, obradjujemo takodjer praktičnost gradnje, pogreSke, tehničke tabele i t. d.
Mi smo uvijek pripravni, da svaki upit bilo pismeno, bilo usmeno, putem naših stručnjaka odmah savjesno i stručno posve besplatno riješimo.
Svaki interesenat naći će kod pojedinci šema tačan popis materiala, koji je kod gradnje potreban.
Svaki artikel providjen je brojem našeg ilustrovanog kataloga, tako, da je neuspjeh u pogledu lošeg ili neodgovarajućeg materijala posve isključen.
U posljednjih godinu dana pokazuje se dnevno sve to veća potreba za jednim djelom, koje će amateru sa praktične strane prikazati, kako treba da gradi svoj aparat.
Na stranome će jeziku svaki prijatelj radiofonije naći sličnih stvari, dok praktičnog djela na našem jeziku do danas još nijesmo imali.
Ne govori se u knjizi o funkciji elektronskih cijevi uopće ili napose, jer je o tome već bilo govora,* već je u glavnome obradjen sav materijal: »Što i kako treba da gradimo«, te da od toga imademo uspjeha i koristi.
Sve šeme i planovi za gradnju prokušane su i pokazale su se u vlastitoj kao i u praksi mnogih prijatelja radiofonije kao osobito dobre.
No kao kod svakog pravog športa, tako i kod radio-telefonije imade samo onaj uspjeha, koji samu stvar uzima u ruke sa ozbiljnošću i ljubavi, sabire iskustva i neda se eventualnim neuspjesima već u početku zastrašiti.
Ova knjiga neka pruži svakome ljubitelju radiofonije temeljita iskustva kod gradnje parata, jer kroz to će mnogome da pomogne na uštednji školarine.
Nadamo se, da će ova knjižica biti svima prijateljima radio-telefonije koristan vodič i savjetnik.
Predavajući ovu knjigu javnosti, želimo svima amaterima i prijateljima radio-telefonije DOBAR USPJEH!

U Zagrebu, mjeseca augusta 1927.
KASTNER & OHLER.

Tekstualno pretraživanje
Inv.br
Info
Signatura
X845
On-line
621.39 KASTN pra
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306