Menadžment : teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Menadžment : teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj / Pere Sikavica, Fiketa Bahtijareveć-Šiber. -
Impressum
Zagreb : Masmedija, 2004. -
Materijalni opis
451 str. ; 24 cm
ISBN
9531574553
Jezik
Hrvatski
Bibliografija: str. 423-428.
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
A0414578
Dostupno
005 SIK M
A0414792
Dostupno
005 SIK M
A0414793
Dostupno
005 SIK M
A0414794
Dostupno
005 SIK M
UKUPNO: 4
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin - Pavlinska 2, Varaždin - Tel: 042 390 878, 042 390 877