Info M [Elektronička građa] : časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Info M [Elektronička građa] : časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme / gl. urednik Miroslav Minović. -
Impressum
Beograd : Fakultet organizacionih nauka, 2002- . -
Materijalni opis
Građa na mreži.
ISBN
1451-4397
Jezik
Srpski
Pristup: World Wide Web. Tromjesečnik.
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Zbirka
333
Dostupno
004 INF
ZBIRKA MEĐUKNJIŽNIČNE RAZMJENE
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin - Pavlinska 2, Varaždin - Tel: 042 390 878, 042 390 877