Komunikacioni protokoli interneta/Milojko Jevtović.-

Tekstualna građa, tiskana
Naslov
Komunikacioni protokoli interneta/Milojko Jevtović.-
Impressum
Beograd: Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet: Akademska misao, 2012.-
Materijalni opis
285 str.: graf.prikazi, tabele; 24 cm .-
ISBN
9788674664155
Jezik
Srpski
Bibliografija str. 253-254.
Ključne riječi
Inv.br.
Info
Signatura
Odjel
P23271
Dostupno
004.738.5.057.4=163.43 SMILJA osn
3
Knjižnica i čitaonica grada Preloga - Glavna ulica 33, Prelog - Tel: 040 646 753