Banner
Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin
Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin pruža uslugu međuknjižnične posudbe kojom se iz knjižnica u Republici Hrvatskoj pribavlja knjižnična građa koju knjižnica ne posjeduje. Također, članovima drugih knjižnica u zemlji omogućuje posudbu knjižnične građe iz svojih zbirki.

Usluga međuknjižnične posudbe dostupna je samo članovima Knjižnice.

Međuknjižničnu posudbu iz inozemstva, a za potrebe naših korisnika, obavlja Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu prema zahtjevu koji šalje Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin.

Od međuknjižnične posudbe izuzima se građa koja se inače ne posuđuje izvan prostora Knjižnice (stare i rijetke knjige, knjige iz posebnih zbirki, serijske publikacije, rezervirana građa, neknjižna građa).
Međuknjižničnu posudbu za potrebe svojih članova obavlja Knjižnica. Građa dobivena međuknjižničnom posudbom može se koristiti samo u prostorima Knjižnice. Građa posuđena drugoj knjižnici smije se koristiti samo u njezinim prostorima te ona odgovara za tu građu.

Fotokopije članaka mogu se koristiti samo u svrhu znanstvenog i stručnog rada i ostaju u vlasništvu korisnika.
Prije podnošenja zahtjeva za međuknjižničnu posudbu potrebno je provjeriti nalazi li se tražena jedinica građe u zbirkama Knjižnice, odnosno koja knjižnica izvan Varaždina posjeduje željenu građu.
Zahtjev za posudbu knjiga ili kopija članaka treba sadržavati sljedeće podatke:

Za knjigu:
1. Autor ili urednik
2. Naslov
3. Mjesto izdavanja, izdavač, godina izdanja
4. ISBN

Za članak:
1. Naslov časopisa
2. Godina, volumen, broj, stranice (od-do)
3. Autor članka
4. Naslov članka
5. ISSN

Osim podataka o traženoj jedinici, potrebno je navesti osobne podatke naručitelja (Ime i prezime, adresu, telefon, adresu elektroničke pošte).

Rok posudbe građe iz Knjižnice je 21 dan, a rok posudbe građe iz drugih knjižnica ovisi o pravilima i rokovima posudbe knjižnice iz koje je građa posuđena.

Knjižnica može odrediti i kraći rok posudbe.

Međuknjižnična posudba i dostava unutar Hrvatske naplaćuje se prema cjeniku Knjižnice.
Međuknjižnična posudba građe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao i međuknjižnična posudba iz inozemstva, naplaćuje se prema važećem cjeniku Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.