Sajam knjiga
        

Prijava      

REGISTRACIJA KORISNIKA                                       generiraj novi kod

Prije nego pritisnete tipku POŠALJI, prepišite u prazno polje ispod ovog teksta svih 6 znakova sa slike. Pazite na VELIKA i mala slova.

Pročitao sam i razumijem izjavu o privatnosti

Upute za registraciju

Usluga „Knjiga na mreži“ specijalizirana je usluga za razmjenu/prodaju/darivanje knjiga među knjižnicama i ustanovama na profesionalnoj razini.

Za korištenje usluge „Knjiga na mreži“ potrebna je registracija korisnika.

Korisnici usluge „Knjiga na mreži“ mogu biti isključivo knjižnice (gradske, školske, specijalizirane, općinske, itd.) i ustanove koje žele razmjenjivati (poklanjati/prodavati/kupovati) knjige s drugim knjižnicama/ustanovama.

Prijave privatnih korisnika tj. fizičkih osoba trenutno nisu moguće.

"Knjiga na mreži" je usluga za međuknjižničnu suradnju na profesionalnoj razini. Bilo kakve mogućnosti prevara, preprodaja i zloupotrebe svedene su na minimum čime je stvorena sigurna i profesionalna platforma za suradnju tj. razmjenu građe knjižnica i ustanova.

Molimo vas da sve tražene podatke označene zvjezdicom (*) ispunite pravilno i točno. Svaku ćemo novu prijavu knjižnice/ustanove provjeriti.

Nakon poslanog zahtjeva za registracijom, poduzeće Point d.o.o. obavezuje se odgovoriti u roku od 7 dana s potvrdom ili odbijenicom registracije.

Nakon potvrde registracije, možete početi koristiti uslugu tako da se prijavite pomoću e-mail adrese i lozinke koje ste odabrali prilikom registracije.

Lozinku korisnik može promijeniti u bilo kojem trenutku.